جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

تامین-اجتماعی-ملزم-به-پذیرش-حق-بیمه-معوقه-سنوات-ارفاقی-معلمان-آموزش-و-پرورش-استثنایی-شد

خبرگزاری فارس: تأمین اجتماعی ملزم به پذیرش حق بیمه معوقه سنوات ارفاقی معلمان آموزش و پرورش استثنایی شد

بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم بر الزام سازمان آموزش و پرورش استثنایی به پرداخت حق بیمه معوقه سنوات ارفاقی و سازمان تأمین اجتماعی به پذیرش حق بیمه مذکور و احتساب آن در سنوات خدمتی، داده شد.

به گزارش خبرنگار قصایی خبرگزاری فارس، با شکایت معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی مبنی بر الزام سازمان آموزش و پرورش استثنایی به پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی و الزام سازمان تأمین اجتماعی به پذیرش آن و احتساب ایام مذکور به عنوان سوابق خدمتی در اجرای اعمال ماده 90 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به شکایت پرونده را مورد بررسی قرار داد.

در شکایت صورت گرفته در خصوص احتساب سنوات ارفاقی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استثنایی و الزام سازمان تأمین اجتماعی به پذیرش حق بیمه و احتساب سنوات مذکور، تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به منظور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از مراجعات مکرر شاکیان مطرح شده بود.

همچنین عنوان شده بود که بر اساس تبصره (5) ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب 21 آذرماه سال 69 مجلس شورای اسلامی « پنج سال خدمت دولتی رضایت بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی، شش سال محسوب می شود».

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس و معاونین دیوان و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد.

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره 5 ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب سال 1369 پنج سال خدمت دولتی رضایت بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محسوب می‌شود و به موجب ماده 52 آیین نامه خاص استخدامی آموزش و پرورش استثنایی مقرر شده است که «در اجرای تبصره 5 مـاده واحـده قانون تشکیل سازمـان هر 5 سال خدمت در آموزش و پرورش استثنایی از لحاظ بازنشستگی، از کارافتادگی، وظیفه و وراث 6 سال محسوب می گردد.» و بر اساس رأی صادر شده در هجدهمین جلسه شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی مورخ هفدهم اسفندماه 1379 این امر به کلیه مستخدمین رسمی و پیمانی سازمان تسری داده شده است.

با توجه به مقررات فوق الذکر حکم بر الزام سازمان آموزش و پرورش استثنایی به پرداخت حق بیمه معوقه سنوات ارفاقی و سازمان تأمین اجتماعی به پذیرش حق بیمه مذکور و احتساب آن در سنوات خدمتی صادر شده صحیح است و در اجرای حکم مقرر در بند 3 ماده 12 و ماده 90 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به عنوان رأی ایجاد رویه برای شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.