جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک محکمه پسند است

 اگر کسی از طریق کارت به کارت کردن، پولی را به کسی بپردازد، آیا می‌تواند رسید دستگاه خودپرداز را بعنوان مدرک محکمه‌پسند به دادگاه ارائه کند؟

 پرسش مخاطب درباره قابل پذیرش بودن رسید دستگاه خودپرداز در کارت به کارت کردن، این است:  

با سلام. آیا رسید کارت به کارت بانکی در دادگاه ها و مراجع حقوقی به عنوان سند و ادله محسوب می‌گردد و اعتبار دارد؟ یا صرفا ادله می باشد؟

پاسخ کارشناسان :

چنین سندی دارای اعتبار و قدرت اثباتی خواهد بود.