جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

حنی-مردم-موجر-هم-نمی-تواند-جوازی-برای-تخلیه-نکردن-ملک-اجاره-ای-باشد

اگر مالک ملک اجاره ای، فوت کند، آیا مستاجر می تواند پس از انقضای مدت قرارداد و به این بهانه که ودیعه اش دست موجر مانده و وارثان هم حاضر به پرداخت آن نشده اند، ملک را تخلیه نکند؟

 پرسش مخاطب درباره فوت کردن موجر و تخلیه ملک از سوی مستاجر این است:

با سلام. من خانه ای را یک سال و نیم پیش رهن و اجاره کرده ام. صاحب خانه از دنیا رفته و فردی هم که ادعا می کند وارث اوست، ظاهرا هیچ اقدام قانونی انجام نمی دهد. چند بار اظهارنامه به آدرسی که در قرارداد هست، فرستادم تا با توجه به اتمام مدت اجاره پول رهنم را پس بگیرم که ظاهرا آدرس شناخته نمی شود. امروز مطلع شدم که منزل در رهن بانک ملی بوده و آن را به مزایده گذاشته اند که ناریخ آن چند روز دیگر است. با این شرایط تکلیف 50 میلیونی که یرای رهن خانه داده ام و خودم چه می شود و باید چکار کنم که بتوانم رهنم را پس بگیرم؟ ضمن اینکه فکر می کنم بدهی بانک بیشتر از فروش خانه است و هیچ دسترسی به ورثه ندارم. آیا می شود مزایده را به هم زد؟

پاسخ کارشناسان :

 اگرچه مدت اجاره منقضی شده و ورثه موجر جهت تعیین تکلیف به شما مراجعه ننموده اند، اما این امر رافع تکلیف قانونی شما به تخلیه نمی باشد. از طرفی به موجب قانون در صورت تخلیه می توانید مبلغ ودیعه را مطالبه نمایید و بر اساس مدت تصرف شما در ملک با درخواست أشخاص ذینفع مکلف به پرداخت اجرت المثل خواهید بود.

در صورت مزایده نیز حقوق شما محفوظ و با اطلاع مرجع مربوطه، ودیعه از مبلغ مزایده کسر خواهد گردید و مابقی به بانک پرداخت خواهد شد. در غیر اینصورت می توانید به عنوان ثالث مراتب اعتراض خود را اعلام نمایید.