جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

روند-رو-به-رشد-جمعیت-مهاجران-در-ایران-و-افزایش-مطالبات-آنها

مشاور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم وزارت کشور با بیان اینکه روند رو به رشد جمعیت مهاجران در ایران که امروز شاهد نسل سوم و چهارم مهاجرین افغان هستیم ما را با افزایش مطالبات آنها رو برو کرده است، گفت: شکاف اجتماعی منجر به خشونت اجتماعی می شود و بواسطه آن ناامنی اجتماعی در داخل و به تبع آن بازتاب سیاسی و امنیتی در خارج را در پی دارد.

به گزارش ایسنا، اشرفی مشاور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم وزارت کشور در نشست نقش اتباع بیگانه در بروز وقوع جرایم بخش امنیت عمومی در مناطق حاشیه نشین و بافتهای ناکارآمد گفت: موضوع مهاجرین یکی از موضوعاتی است که به نوعی بواسطه محدودیت در مطرح شدن، آسیبهای زیادی را ایجاد کرده است. جمعیت زیادی از حاشیه نشین ها را مهاجران تشکیل می دهند. جمعیت مهاجرین و پناهندگان در جمهوری اسلامی ایران بالا است.

اشرفی با بیان اینکه دسترسی به آمار پناهندگان افغان به نسبت کار راحت تری است عنون کرد: نگاه ما این نیست که صرفا تهدیدها را ببینیم بلکه باید هم از دریچه فرصت و هم از دریچه منفی و تهدید آن را بررسی کنیم.این آسیب ها مستلزم دیده شدن و ملاحظه چالش‌ها است. طبق آمارهایی که از وزارت بهداشت در اختیار ما قرار داده شده است روند رو به رشد کمی و کیفی اتباع در استان های شرقی رو به افزایش است.

وی آمارهای کلی حاکی از روند رو به رشد مهاجرت های غیرقانونی به ایران را از چالش های وجود اتباع در ایران دانست و ادامه داد: بالا بودن نرخ زاد و ولد مهاجرین افغان در ایران، فقدان استراتژی مشخص و عملیاتی نسبت به نظارت و کنترل روند افزایش جمعیت مهاجرین مقیم، فقدان آمار و تحلیل تجمیعی در خصوص وضعیت اجتماعی مهاجرین در ایران، بسترهای نگران کننده اقتصادی و اجتماعی موجود د مناطق حاشیه ای و اسکان جمعیت های فرودست در آنها، افزایش مطالبات اجتماعی مهاجرین و تعمیم آن به مطالبات سیاسی در آینده با ادامه روند ادغام های اجتماعی بی‌قاعده از دیگر چالش های مربوط به این موضوع است.

مشاور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم وزارت کشور با بیان اینکه شکاف اجتماعی موجود در میان جامعه میزبان و مهاجر و همچنین کمبود ذاتی امکانات و منابع سخت افزاری و نرم افزاری می تواند پتانسیلی باشد که به موجب آن خدمات کاهش پیدا کند و جمعیت تزاحمی ایجاد شود، اظهار کرد: روند رو به رشد جمعیت مهاجرین در ایران که امروز شاهد نسل سوم و چهارم مهاجرین افغان هستیم ما را با افزایش مطالبات آنها رو برو کرده است. شکاف اجتماعی منجر به خشونت اجتماعی می شود و بواسطه آن نا امنی اجتماعی در داخل و به تبع آن بازتاب سیاسی و امنیتی در خارج را در پی دارد.

اشرفی خاطر نشان کرد؛ امروز این موارد در شهرهایی مانند پاکدشت، اسلامشهر و ... به بحران تبدیل شده است.  زباله گردیها در انحصار مهاجران افغان درآمده است و همچنین موجی از قاچاق انسان در میان آنها ایجاد شده است. امروز در شبکه اجتماعی شاهد پرخاشگری های بسیاری بین جمعیت صنف کیف و کفش با مهاجرین افغان یا در سایر حوزه های اشتغال را شاهد هستیم که می تواند تهدیدهای متقابل نگران کننده داشته باشد. می تواند بازتاب سیاسی و امنیتی داشته باشد.

وی با بیان اینکه استان مازندران جز استانهای ممنوعه برای حضور مهاجران افغان است گفت: اما با این وجود باز حضور مهاجران را مشاهده می کنیم و استانهای شرقی دارای بیشترین مهاجران هستند.در استان تهران به نسبت وضعیت بهتر است و مهاجران اغلب قانونی هستند.

اشرفی خاطر نشان کرد: آمار کلی حکایت از روند رو به رشد جمعیت مهاجران دارد. نکته نگران کننده این است که به نظر می رسد  استراتژی برای افزایش جمعیت وجود نداشته و بیشتر سیاست های جمعیتی که طی چند ساله اخیر در کشور اجرا شده است اثر بیشتری بر روی افزایش جمعیت اتباع افغان داشته است.

وی با اشاره به اینکه رشد جمعیت مهاجران در حاشیه شهر ها بیشتر بوده است، اظهار کرد: شاید یکی از دلایل این امر عدم حضور کم پلیس است. همچنین بنگاه های املاک در این مناطق به صورت غیر قانونی منازل مسکونی را به مهاجران اجاره می دهند.

وی با انتقاد از بالا بودن نرخ زاد و ولد مهاجرین افغان در کشور،گفت: متاسفانه شاهد روند رو به رشد مهاجرتهای قانونی به ایران هستیم با این حال آمار و تحلیل تجمیعی در خصوص وضعیت اجتماعی مهاجرین در ایران نداریم.

اشرفی با بیان اینکه اغلب مهاجرین در حاشیه شهرها هستند گفت: این افراد و مناطق کمتر زیر نظارت پلیس و برخی نهادها هستند. ما امروز شاهد نسل سوم و چهارم مهاجرین افغانی هستیم و همین مسئله افزایش مطالبات اجتماعی را داشته است که این مسئله ممکن است مطالبات سیاسی را در آینده به دنبال داشته باشد.

در ادامه این نشست ،قلی زاده، مدیر کل اتباع وزارت کشور به ارائه آمار در خصوص  آمار مهاجرین افغانی و عراقی دارای کارت مجوز در کشور پرداخت.

وی در خصوص اتباع افغانی زندانی در ایران گفت:  بیشترین جرائم ارتکابی آنها به ترتیب مربوط به مواد مخدر، سرقت، جرائم علیه اشخاص، عبور غیر مجاز از مرز، جرائم منافی عفت عمومی، جرائم علیه املاک و علیه امنیت می شود.

قلی زاده در خصوص استان های دارای بیشترین زندانیان اتباع خارجی گفت: تهران، خراسان، یزد، فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان، البرز، قم، خراسان جنوبی و سمنان دارای بیشترین زندانی هستند.

در ادامه این جلسه سرهنگ عظیمی از اداره پیشگیری ناجا به ارائه گزارشات و آمارهای واصله در این حوزه پرداخت.