موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09123956043 در تماس باشید.

رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران

ارسالی توسط محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران

رأی شماره ٢٧٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند٢ و٣ مصوبه شماره ٨٨١٢٣/ت۴٨٧٧٣ھـ ـ ١٣٩٢/۴/١۵ ھیأتوزیران

رأی شماره ٢٧٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند٢ و٣ مصوبه شماره ٨٨١٢٣/ت۴٨٧٧٣ھـ ـ ١٣٩٢/۴/١۵ ھیأتوزیران

٢٠/۴/١٣٩۶ ٩۴/٩٧١/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢٧٩ مورخ ١٣٩۶/٣/٣٠ با موضوع:

«ابطال بند٢ و٣ مصوبه شماره ٨٨١٢٣/ت۴٨٧٧٣ھـ ـ ١٣٩٢/۴/١۵ ھیأتوزیران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل ھیأتعمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

مرجع رسیدگی: ھیأتعمومی دیوان عدالت تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٣/٣٠ شماره دادنامه: ٢٧٩ کلاسه پرونده: ٩٧١/٩٢

شاکی: آقای حبیباله حسینی اداری.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه ۴٨٧٧٣/٨٨١٢٣ ـ ١٣٩٢/۴/١۵ ھیأتوزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویبنامه ۴٨٧٧٣/٨٨١٢٣ ـ ١٣٩٢/۴/١۵ ھیأت وزیران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کردهاست که:

«احتراماً به استحضار میرساند در روز چھارشنبه مورخ۴ دی ماه ١٣٩٢ تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان سمنان در روزنامه رسمی با شماره ٢٠٠۴۴ منتشر شد. این تصویبنامه که مربوط به اواخر دولت آقای احمدی نژاد با شماره ۴٨٧٧٣/٨٨١٢٣ھـ ـ ١٣٩٢/۴/١۵ با امضای آقای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمھور میباشد در این تصویبنامه بخش بسطام (از توابع شھرستان شاھرود استان سمنان) به شھرستان بسطام با دو بخش مرکزی و کلاته خیج ارتقاء یافته است. با استناد به ماده ۶ قانون تقسیمات کشوری مصوب ١٣۶٢ بخش واحدی از تقسیمات کشوری است که از به ھم پیوست چند دھستان تشکیل میشود. ولی در مصوبه مذکور بخش کلاته خیج فقط دارای یک دھستان است که با قانون تقسیمات کشوری مغایرت دارد لذا از آن مقام تقاضای رسیدگی به این موضوع و ابطال مصوبه مذکور را استدعا مینمایم.»

متن تصویبنامهای که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

«تصویبنامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان سمنان

وزارت کشور

ھیأتوزیران در جلسه مورخ ١٣٩٢/١/١٨ بنا به پیشنھاد شماره ١/۴/۴٣/١٢٢۵٨٧ ـ١٣٩١/١٠/٢ وزارت کشور و به استناد ماده (١٣( قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ١٣۶٢ تصویب نمود:

١ـ دھستان میغان به مرکزیت روستای میغان از ترکیب روستاھا، مزارع و مکانھای زیر مطابق نقشه ٢۵٠٠٠٠:١ پیوست که تأیید شده به مھر دفتر ھیأت دولت است در تابعیت بخش بسطام شھرستان شاھرود ایجاد میگردد: ١ـ ابرسج ٢ـ ده خیر ٣ـ دولتآباد ۴ـ میان آباد ۵ ـ گرجی ۶ ـ امیریه ٧ـ نگارمن ٨ ـ میغان ٩ـ نمدمال ١٠ـ قلعه آقا عبداله ١١ـ حسین آباد پشت بسطام ١٢ـ علی آباد پشت بسطام ١٣ـ علیکاھی ١۴ـ گنده پلی ١۵ـ قھیج علیا ١۶ـ قھیج سفلی ١٧ـ تاش علیا ١٨ـ تاش سفلی ١٩ـ دخانیات ٢٠ـ اردوگاه دانش آموزی یادگار امام ٢١ـ کارخانه سیمان ٢٢ـ تأسیسات شن و ماسه ذوالفقاری ٢٣ـ موزاییکسازی مرمری ٢۴ـ کارگاه کفش ملی ٢۵ـ مجتمع دامپروری ٢۶ـ قھوه خانه محمد آباد ٢٧ـ چاه آب بھشتی ٢٨ـ چاه آب اردکانی ٢٩ـ چاه آب مغزی ٣٠ـ گاوداری مجید معزی ٣١ـ چاه انصار المھدی ٣٢ـ قلعه حاج یحی ٣٣ـ قلعه حاج یعقوب ٣۴ـ چاه شماره (١ (٣۵ـ چاه بنز ٣۶ـ چشمه ذلوری ٣٧ـ مرغداری خواجه ٣٨ـ مرغداری ولیان ٣٩ـ مجتمع ناحیه صنعتی ابرسنج ۴٠ـ چاه حسنعلی ۴١ـ پاسگاه محیط زیست ۴٢ـ اورژانس جادهای ۴٣ـ چاه ملک ۴۴ـ چاه سادات (٢ (۴۵ـ چاه صداقت(١( ٢ـ بخش کلاته خیج به مرکزیت شھر کلاته خیج مشتمل بر دھستان کلاته خیج در تابعیت شھرستان شاھرود ایجاد میگردد.

٣ـ شھرستان بسطام به مرکزیت شھر بسطام از ترکیب بخشھای زیر در تابعیت استان سمنان ایجاد میگردد:

الف ـ بخش مرکزی به مرکزی شھر بسطام شامل دھستانھای حرقان، میغان و شھر تجن ب ـ بخش کلاته خیج ـ معاون اول رئیس جمھور»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمھور] به موجب لایحه شماره ٢١٨٩۵/٩١٨٩٧ ـ ١٣٩٣/٨/١۴ وزارت کشور را ارسال کردهاست که متن آن به قرار زیر است:

«سلام علیکم

با احترام، بازگشت به نامه شماره ٢١٨٩۵/١٨٠۴٠ـ١٣٩٣/٢/٢٢ درخصوص دادخواست ابطال تصویبنامه شماره ٨٨١٢٣/ت۴٨٧٧٣ھـ ـ ١٣٩٢/۴/١۵ موضوع تغییرات و اصلاحات تقسیمات کشوری در استان سمنان، بدین وسیله اعلام میدارد: به موجب قانون الحاق ١ تبصره به قانون نحوه اجرای اصول ٨۵ و ١٣٨ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣۶٨ و اصلاحات بعدی آن، در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آییننامهھا و تصویبنامهھای مذکور در اصل ٨۵ و ١٣٨ قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دھد نظر وی برای دولت معتبر و لازمالاتباع است. با توجه به این که مصوبه مورد شکایت به موجب نامه شماره ٧٠۵١٢ھـ ـ ١٣٩٢/١٠/٢۵ مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و مغایر با قانون تشخیص داده شدهاست لذا به لحاظ انتفاء موضوع شکایت، موجبی جھت رسیدگی به خواسته شاکی در دیوان وجود ندارد و به استناد ماده ٨۵ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ تقاضای رد دادخواست مورد استدعاست. ضمناً تصویر نامه شماره ٧٠۵١٢ ـ ١٣٩٢/١٠/٢۵ دبیر ھیأت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص مصوبه مذکور و تصویر نامه شماره ١٠۴۴ـ ١٣٩٢/١٢/٢١ رئیس دیوان عدالت اداری که راجع به موضوع مشابه اتخاذ تصمیم نموده است برای ملاحظه و بھرهبرداری ارسال میگردد.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٣/٣٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کردهاست.
رأی ھیأت عمومی طبق ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ١٣۶٢ بخش از به ھم پیوستن چند دھستان تشکیل میشود و به موجب ماده ٧ ھمان قانون، شھرستان نیز از به ھم پیوستن چند بخش تشکیل میشود. نظر به اینکه در بند ٢ مصوبه شماره ٨٨١٢٣/ ت۴٨٧٧٣ھـ ـ ١٣٩٢/۴/١۵ ھیأتوزیران، بخش کلاته خیج مشتمل بر یک دھستان تشکیل شده، این بند مغایر قانون است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود. با توجه به اینکه مطابق ماده ٧ قانون فوقالذکر، شھرستان نیز از به ھم پیوستن چند بخش ایجاد میشود و ایجاد بخش کلاته خیج مغایر قانون است و به موجب این رأی ابطال شده و عملاً شھرستان بسطام باید با بخش مرکزی ایجاد شود، بنابراین بند ٣ مصوبه نیز مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

15 - چهار =