موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 438 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان

ارسالی توسط شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 438 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان

رأی شماره ۴٣٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کمیسیون ماده ١۶ قانون تسھیلات استخدامی جانبازان شخصیت حقوقی مستقل از بنیاد شھید و امور ایثارگران دارد-

رأی شماره ۴٣٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کمیسیون ماده ١۶ قانون تسھیلات استخدامی جانبازان شخصیت حقوقی مستقل از بنیاد شھید و امور ایثارگران دارد-

١٣/۶/١٣٩۶ ٩۶/۵٩۴شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴٣٨ مورخ ١٣٩۶/۵/١٠ با موضوع:

«کمیسیون ماده ١۶ قانون تسھیلات استخدامی جانبازان شخصیت حقوقی مستقل از بنیاد شھید و امور ایثارگران دارد.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۵/١٠ شماره دادنامه: ۴٣٨ کلاسه پرونده: ۵٩۴/٩۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای حمیدرضا شھسواری

خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در موضوع اینکه آیا کمیسیون موضوع ماده ١۶ قانون تسھیلات استخدامی جانبازان شخصیت مستقل از بنیاد شھید و امور ایثارگران دارد یا خیر، شعب ٢۶ و سوم تشخیص دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند.

رسیدگی به رفع تعارض در دستور کار ھیأت عمومی قرار دارد.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٨۴٩٨٢ در رسیدگی به اعاده دادرسی ازدادنامه ١٢٩٠ ـ ١٣٩٠/۶/١۴ شعبه ٢۶ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره  ٣٠٩٩٧٠٩٠۵٣٠٠١۶٠ ـ ١٣٩٣/٢/٢۴ به شرح زیر

به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص اعلام وقوع اشتباه بین نسبت به دادنامه شماره ٠۵۶٣ـ١٣٩٢/٢/٢۴ شعبه ٢۶ دیوان عدالت اداری و اعلام اشتباه یک نفر از قضات صادرکننده رأی و دایر بر اینکه بنیاد شھید و امور ایثاگران سمتی در دادخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ١٢٩٠ـ١٣٩٠/۶/١۴ شعبه ٢۶ ندارد زیرا در پرونده اصلی کمیسیون ماده ١۶ طرف دعوی قرار گرفته و نیز دبیر کمیسیون ماده ١۶ قانون تسھیلات اجتماعی و استخدامی جانبازان در قبال شکایت شاکی دفاع نموده است و لذا به جھت وقوع اشتباه بین قانونی با اذعان به وقوع اشتباه درخواست رسیدگی به پرونده اعاده دادرسی و نقض دادنامه شماره ٠۵۶٣ـ١٣٩٢/٢/٢۴ را نموده است. اما با ملاحظه رأی کمیسیون ماده ١۶ که در سربرگ رأی بنیاد شھید و امور ایثارگران درج گردیده و نیز با توجه به اینکه کمیسیون ماده ١۶ قانون مذکور زیر مجموعه بنیاد شھید و امور ایثارگران می باشد و نیز با استناد به وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ١٩١ ـ ١٣٨۴/۵/٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری علیھذا تقاضای اعاده دادرسی از طرف بنیاد شھید و امور ایثارگران با رعایت اصول و مقررات به عمل آمده است و دلیلی بر وقوع اشتباه بین در دادنامه معترض عنه ملحوظ نیست بدین وسیله مستنداً به مواد ١٠ و ١۶ قانون دیوان عدالت اداری و با رعایت ماده ١٢٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ضمن رد اعمال ماده ١۶ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه موصوف عیناً تأیید می گردد. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعـبه ٢۶ دیوان عـدالت اداری در رسیدگی به پرونده شـکایت علیه بـنیاد شھید و به خواسته نقض رأی کمیسیون ماده١۶ قانون تسھیلات استخدامی جانبازان، به موجب دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٢۶٠٠٧۴٣ـ ١٣٩٢/٣/٨ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست آقای جمال مھری المشیری به طرفیت اداره کل پذیرش و امور اداری ایثارگران بنیاد شھید به خواسته اعتراض به رأی مورخ ١٣٩١/٧/٢٠ کمیسیون ماده ١۶ قانون تسھیلات اجتماعی و استخدامی جانبازان نظر به اینکه شکایت مطروحه فوق متوجه مشتکی عنه مذکور نمی باشد، لذا با توجه به شخصیت مستقل حقوقی کمیسیون صدرالذکر در اجرای بند «ب» ماده ٢٠ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می شود. قرار صادره مستنداً به ماده ٧ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۵/١٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه شعبه ٢۶ دیوان عدالت اداری در رأی شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٢۶٠٠٧۴٣ ـ ١٣٩٢/٣/٨ ،کمیسیون ماده ١۶ قانون تسھیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال ١٣٧۴ را واجد شخصیت مستقل از بنیاد شھید و  امور ایثارگران تلقی کرده و شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩٠۵٣٠٠١۶٠ ـ ١٣٩٣/٢/٢۴ کمیسیون مذکور را واجد شخصیت مستقل از بنیاد شھید و امور ایثارگران تلقی نکرده است تعارض در آراء محرز می باشد و با توجه به اینکه در ماده ١۶ قانون یاد شده مقرر شده است که: «بنیاد مجاز اسـت با موافقت ولی فقیه یا نماینده وی کمیسیون را به نام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان با عضویت یک نفر از بنیاد، یک نفر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح جمھوری اسلامی ایران، یک نفر از وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] و یک نفر از دستگاه ذی ربط تشکیل و حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح این قانون در دستگاه مربوط اقدام نماید. تصمیمات کمیسیون مزبورقطعی و لازم الاجراء بوده و عدم اجرای به موقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذی صلاح می باشد.» از این حکم مستفاد می شود کـه کمیسیون موضوع این قانون واجد شخصیت حقوقی مستقل از بنیاد شھید و امور ایثارگران است و به ھمین جھت رأی شعبه ٢۶ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٢۶٠٠٧۴٣ ـ ١٣٩٢/٣/٨ ،که در رسیدگی به شکایت علیه بنیاد شھید و به خواسته اعتراض نسبت به تصمیم کمیسیون ماده ١۶ قانون مذکور، به لحاظ اینکه شخصیت بنیاد شھید و کمیسیون ماده ١۶ مستقل از یکدیگر است و دعوا توجھی به بنیاد شھید ندارد و به صدور قرار رد شکـایت منتھی شده است، صحیح و موافق مقررات تشـخیص شد. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

17 + چهار =