موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 475 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:نظر به اینکه رعایت شرایط آگهی استخدام ضروری است

ارسالی توسط محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 475 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:نظر به اینکه رعایت شرایط آگهی استخدام ضروری است

رأی شماره ۴٧۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نظر به اینکه رعایت شرایط آگھی استخدام ضروری است و شاکیان پرونده ھای موضوع تعارض شرایط آگھی استخدام را نداشته اند آراء به رد تأیید می شود

رأی شماره ۴٧۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نظر به اینکه رعایت شرایط آگھی استخدام ضروری است و شاکیان پرونده ھای موضوع تعارض شرایط آگھی استخدام را نداشته اند آراء به رد تأیید می شود

١٣/۶/١٣٩۶ ٩۶/۵٩٢شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴٧۵ مورخ ١٣٩۶/۵/١٧ با موضوع:

«نظر به اینکه رعایت شرایط آگھی استخدام ضروری است و شاکیان پرونده ھای موضوع تعارض شرایط آگھی استخدام را نداشته اند آراء به رد تأیید می شود.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۵/١٧ شماره دادنامه: ۴٧۵ کلاسه پرونده: ۵٩٢/٩۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: دانشکده علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی استان آذربایجان غربی موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

 گردش کار: قائم مقام وزیر در استان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی استان آذربایجان غربی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٠٠٠/٢١١/٢١۴٠٠/٢٠٠ ـ ١٣٩١/١٠/٣٠ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

مستنداً به بند ب ٢ ماده ١٩ و ماده ۴٣ قانون دیوان عدالت اداری با ایفاد مدارک و مستندات پیوستی استدعا دارد دستور فرمایند مراتب تعارض آراء اصداری از شعبه ششم و شعبه اول دیوان در موضوع واحد و مشابه بررسی و اعلام نظر فرمایند:

الف ـ شعبه اول دیوان در دادنامه اصداری شماره بایگانی شعبه ٩٠٢٠١٢ ـ ١٣٩١/٧/٢٣ در خصوص شکایت خانم فرزانه علیزاده به طرفیت این دانشگاه در اعتراض به اعلام نتایج آزمون استخدام قراردادی سال ١٣٩٠ به شرح ذیل انشاء رأی نموده است، «با عنایت به محتویات و اوراق پرونده و بررسی بند ٧/١٠ برگ آگھی استخدام داوطلبین استخدام قراردادی سال ١٣٩٠ که تصریح می نماید ارائه مدارک ارسالی دانشجویان و مدارک تحصیلی بالاتر و پایین تر از مقطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و ھمچنین مدارک معادل ترتیب اثر داده نخواھد شد. نظر به اینکه مدرکی که از سوی شاکی به اداره طرف شکایت ارائه شده است مدرک کاردانی می باشد و مشتکی عنه از ارائه دلیلی مبنی بر اخذ مدرک بالاتر توسط شاکی عاجز بوده است و صرف دانشجو بودن مبین ارتقاء مدرک نمی باشد. بنابراین شکایت مطروحه وارد و حکم به ورود شکایت صادر می گردد.»

ب ـ شعبه ششم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره بایگانی شعبه ٩١٠٧٢۵ـ ١٣٩١/٧/۵ موضوع شکایت آقای جمال سلطان زادگان به طرفیت این دانشگاه با ھمان خواسته و در ھمان شرایط مشابه (شرکت در آزمون استخدام قراردادی سال ١٣٩٠ علیرغم دانشجو بودن) مبادرت به انشاء رأی با این مضمون کرده است: ”نظر به اینکه شاکی شرایط لازم از جمله شرایط ردیف ٧/١٠ و ٧/١١ آگھی استخدام را دارا نمی باشد ھر چند که احراز عدم کسب شرایط اعلامی بعداً کشف گردد چرا که مشارالیه در زمان شرکت در آزمون مورد بحث دانشجو بوده اند و موجب تضییع حق از دیگران می گردید بنابراین دفاعیات طرف شکایت موثر و موجه ارزیابی و شکایت شاکی غیر موجه تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد.»

لازم به توضیح است که در راستای اجرای عدالت استخدامی و در تأسی از قوانین و مقررات حاکم در آگھی استخدام قراردادی سال ١٣٩٠ ھمانند سالھای گذشته و در ردیفھای ٧/١٠ و ٧/١١ آگھی آمده است «٧/١٠ = به مدارک ارسالی دانشجویان و دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر و پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و ھمچنین مدارک معادل ترتیب اثر داده نخواھد شد. ٧/١١ =مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگھی بر عھده داوطلب خواھد بود و در ھر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب و بعد از بکارگیری محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگھی است. داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواھد شد. حتی در صورت صدور قرارداد، قرارداد مزبور لغو و بلااثر می گردد.»

لذا با عنایت به ضوابط مقرر در آگھی استخدامی و ھمان طوری که اشاره گردید در راستای رعایت عدالت استخدامی و توجه به این نکته که افراد دارای تحصیلات بالاتر اعم از دانشجوی مقطع بالاتر و یا دارنده مدرک تحصیلی بالاتر در پاسخگویی به سوالات عمومی و تخصصی رشته شغلی مورد نظر ھمواره نسبت به فارغ التحصیلان مقطع مورد نیاز مندرج در آگھی از توانایی علمی بالاتری برخوردار بوده و این امر موجبات پیدایش شرایط نابرابر در پاسخگویی به سوالات آزمون بین داوطلبان و نھایتاً تضییع حقوق متقاضیان با مدرک مورد نیاز می گردد. با نامبردگان (شاکیان) که ھر دو دانشجو بودند و به دو شعبه مختلف دیوان شکایت کرده اند برخورد قانونی یکسان بعد از احراز دانشجو بودن ایشان از جانب این دانشگاه به عمل آمده که متأسفانه شعبه اول رأی به ورود شکایت خانم فرزانه علیزاده و شعبه ۶ دیوان رأی به رد شکایت آقای جمال سلطانزادگان صادر نموده در خاتمه از دستور حضرتعالی اعلام تشکر و سپاس می نماید.»

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٠٠٨٩٨٠٩٠٠٠٠٢٨۶٧ با موضوع دادخواست خانم فرزانه علیزاده به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و به خواسته اعتراض به اعلام نتایج آزمون قراردادی سال ١٣٩٠ به موجب دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠٠١٠١۵٨٧ـ١٣٩١/٧/٢٢ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به محتویات و اوراق پرونده و بررسی بند ٧/١٠ که تصریح می نماید ارائه مدارک ارسالی دانشجویان و مدارک تحصیلی بالاتر و پایین تر از مقطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و ھمچنین مدارک معادل ترتیب اثر داده نخواھد شد نظر به اینکه مدرکی که از سوی شاکی به اداره طرف شکایت ارائه شده است مدرک کاردانی می باشد و مشتکی عنه از ارائه دلیلی مبنی بر اخذ مدرک بالاتر توسط شاکی عاجز بوده است و صرف دانشجو بودن مبین ارتقاء مدرک نمی باشد، بنابراین شکایت مطروحه وارد و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره مستنداً به ماده ٧ قانون دیوان قطعی است.

ب: شعبه ۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢٩٢١۵ با موضوع دادخواست آقای جمال سلطانزادگان به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی و به خواسته ابطال تصمیم دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر عدم شرایط استخدام به موجب دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠٠۶٠١۴٧۴ـ ١٣٩١/٧/۵ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه شاکی شرایط لازم از جمله شرایط ردیف ٧/١٠ و ٧/١١ آگھی استخدام را دارا نمی باشد ھر چند که احراز عدم کسب شرایط اعلامی بعداً کشف گردد چرا که مشارالیه در زمان شرکت در آزمون مورد بحث دانشجو بوده اند و موجب تضییع حق از دیگران می گردید. بنابراین دفاعیات طرف شکایت موثر و موجه ارزیابی و شکایت شاکی غیر موجه تشخیص و به استناد مراتب فوق البیان و مواد ٧ و ١٣ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۵/١٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: نظر به اینکه رعایت شرایط آگھی استخدام ضروری است و شاکیان پرونده ھای موضوع تعارض شرایط آگھی استخدام را نداشته اند، بنابراین رأی به رد شعبه ۶ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩١٠٩٩٧٠٩٠٠۶٠١۴٧۴ـ ١٣٩١/٧/۵ صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

16 + یک =