موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 478 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال صورتجلسه شواری عام شهرداری منطقه 4 تهران

ارسالی توسط مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 478 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال صورتجلسه شواری عام شهرداری منطقه 4 تهران

رأی شماره ۴٧٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال صورتجلسه شماره ۵٠۴/٢٣٧۴١ ـ ١٣٩٣/٣/۵ شورای عام شھرداری منطقه ۴ تھران

رأی شماره ۴٧٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال صورتجلسه شماره ۵٠۴/٢٣٧۴١ ـ ١٣٩٣/٣/۵ شورای عام شھرداری منطقه ۴ تھران

٣١/۵/١٣٩۶ ٩۴/٨٣۶ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴٧٨ مورخ ١٣٩۶/۵/١٧ با موضوع:

«ابطال صورتجلسه شماره ۵٠۴/٢٣٧۴١ ـ ١٣٩٣/٣/۵ شورای عام شھرداری منطقه ۴ تھران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩۶/۵/١٧ شماره دادنامه: ۴٧٨ کلاسه پرونده : ٨٣۶/٩۴

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان : آقایان: مھدی کمالی نفر و محمود ابراھیمی به وکالت از آقای سیاوش و خانم پریوش ھر دو شعبان پور و خانم آذر فریادرس موضوع شکایت و خواسته : ابطال صورتجلسه شماره ۵٠۴/٢٣٧۴١ ـ ١٣٩٣/٣/۵ شورای عام شھرداری منطقه ۴

گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه شماره ۵٠۴/٢٣٧۴١ ـ ١٣٩٣/٣/۵ شورای عام شھرداری منطقه ۴ را خواستار شده و درجھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

١ـ به حکایت محتویات دفترچه سند مالکیت شماره ١٠۶٣٧۶ پلاک ثبتی شماره ۶٧٢٠/١٨١٧ واقع در رسالت، ٣۵ متری استقلال، خیابان ٨ متری احداثی متعلق به مورث موکلین (مرحوم احمد شعبانپور) می باشد.

٢ـ به موجب گواھی انحصار وراثت شماره ١١٠۵/٨٩ ـ ١٣٨٩/١١/٣٠ حوزه ٢۶۴ شورای حل اختلاف تھران موکلین از جمله وراث مرحوم یاد شده می باشد.

٣ـ حسب مفاد صورتجلسه شماره ۵٠۴/٢٣٧۴١ـ ١٣٩٣/٣/۵ شورای عام شھرداری منطقه ۴ تھران، طرف شکایت ملک مذکور را در طرح ارتقاء کیفیت محیط و سیمای شھر تھران قرار داده است. در حالی که در پلاکھای مجاور با صدور جواز و پروانه ساخت مبادرت به احداث بنا گردیده است.

۴ـ شھرداری منطقه مذکور بر ھمین اساس با نصب تابلو و تصرف ملک از صدور ھرگونه مجوز در پلاک ثبتی موکلین امتناع می نماید.

۵ ـ شھرداری با جلوگیری از اعمال حقوق مالکانه موجب تضییع حقوق موکلین در پلاک ثبتی مارالذکر که مطابق اصل تسلیط و مالکیت، مشروع و مورد حمایت قانونگذار می باشد، گردیده است و مراجعه مکرر موکلین به شھرداری منطقه مذکور به منظور اعمال حقوق مالکانه (پرداخت عوارض و اخذ مفاصا و پروانه ساخت و مجوز نقل و انتقال و ...) مثمر ثمر واقع نشده است، از طرفی شھرداری برخلاف مقررات از پرداخت ارزش و بھای ملک متعلق به موکلین نیز امتناع می نماید.

علیھذا از آنجا که تصمیم مزبور و اقدامات شھرداری موجبات ورود ضرر و تضییع حقوق مالکانه موکلین را فراھم آورده است با تقدیم دادخواست حاضر استدعای امعان نظر در عرایض و مستندات و النھایه صدور حکم وفق خواسته را دارد.

در خاتمه با عنایت به اینکه برخی از مستندات از جمله اصل صورتجلسه شماره ۵٠۴/٢٣٧۴١ ـ ١٣٩٣/٣/۵ شورای عام شھرداری منطقه ۴ تھران نزد طرف شکایت می باشد به استحضار می رساند مطابق تبصره ٢ماده ٢٠ قانون دیوان عدالت اداری امکان تصدیق آن از سوی اینجانبان میسور نمی باشد. »

طرف شکایت علی رغم ابلاغ مفاد شکایت و ضمائم در مھلت مقرر قانونی دفاعی نکرده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۵/١٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق ماده ۵ اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب سال ١٣٨٨ ،بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به کمیسیون مقرر در ماده مذکور محول شده است و شورای معماری مستقر در مناطق شھرداری در این خصوص صلاحیت و وظیفه ای ندارند، بنابراین صورتجلسه مورد شکایت در تجویز خودداری از صدور ھر گونه  مجوز در محدوده بلافصل پارک جنگلی لویزان و ٣۵ متری خیابان استقلال به لحاظ خروج از حدود اختیارات و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

8 + پنج =