موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
فرزین کیوان وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در دعاوی ثبتی و مطالبات
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122171024 در تماس باشید.

رای شماره 570 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 3 دستورالعمل شماره 1394/2/6-60/38403 وزیر صنعت ،معدن و تجارت

ارسالی توسط محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 570 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 3 دستورالعمل شماره 1394/2/6-60/38403 وزیر صنعت ،معدن و تجارت

رأی شماره ۵٧٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندھای ١ و ٣ دستورالعمل شماره ۶٠/٣٨۴٠٣ ـ ١٣٩۴/٢/۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت

رأی شماره ۵٧٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندھای ١ و ٣ دستورالعمل شماره ۶٠/٣٨۴٠٣ ـ ١٣٩۴/٢/۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت

١/٧/١٣٩۶ ٩۵/۶٢٨شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵٧٠ مورخ ١٣٩۶/۶/١۴ با موضوع:

«ابطال بندھای ١ و ٣ دستورالعمل شماره ۶٠/٣٨۴٠٣ ـ ١٣٩۴/٢/۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

 مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۶/١۴ شماره دادنامه: ۵٧٠ کلاسه پرونده: ۶٢٨/٩۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندھای ١ و ٣ دستورالعمل شماره ۶٠/٣٨۴٠٣ ـ ١٣٩۴/٢/۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت گردش کار: معاون نظارت و بازرسی امور فرھنگی و اجتماعی و سرپرست کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ٩۵٠٩٩ ـ ١٣٩۵/۵/١١ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به پیوست تصویری از گزارش بازرسیھای کل استانھای اصفھان و اردبیل و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت بندھای (١ (و (٣ (دستورالعمل شماره ۶٠/٣٨۴٠٣ ـ ١٣٩۴/٢/۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است، ارسال می گردد. به حکایت گزارش مزبور:

١ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت در راستای رفع موانع تولید و ساماندھی واحدھای تولیدی واقع در محدوده ۵٠ کیلومـتری اصفھان و ٣٠ کیلومـتری سایر مراکز اسـتانی اقـدام به صدور بخشنامه صدرالذکر عنوان روسای سازمانھای صنعت، معدن و تجارت استانھا کرده است.

٢ـ بند (١ (بخشنامه مزبور مقرر می دارد: «صدور پروانه تولید برای محصول جدید، افزایش ظرفیت، تغییر نوع تولید و یا توسعه (اعم از ھمجوار یا غیرھمجوار) برای واحدھای مستقر در شھرکھا و نواحی صنعتی از محدوده ھای مذکور برای دارندگان مجوز صنعتی (پروانه بھره برداری، کارت شناسایی کارگاه و گواھی فعالیت صنعتی) به داخل شھرکھا و یا نواحی صنعتی نیاز به استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست نمی باشد».

٣ـ بند (٣ (بخشنامه موصوف اشعار داشته است: «مجوز دارندگان کارت شناسایی کارگاه و گواھی فعالیت صنعتی در استانھای تھران، البرز و اصفھان در صورت انتقال به شھرکھای صنعتی بدون استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست به پروانه بھره برداری تبدیل گردد.»

۴ـ ماده (١٢ (قانون جلوگیری از آلودگی ھوا بیان می دارد: «احداث کارخانجات و کارگاھھای جدید و توسعه و تغییر محل و یا خط تولید کارخانجات و کارگاھھای موجود مستلزم رعایت ضوابط و معیارھای سازمان حفاظت محیط زیست می باشد».

۵ ـ ماده (١٣ (قانون اخیرالذکر عنوان داشته است: «وزارتخانه ھای صنایع، معادن و فلزات، کشاورزی و جھاد سازندگی ھنگام صدور  جواز تأسیس، رونوشتی از جواز تأسیس مربوطه را به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال خواھند نمود. دارندگان جواز تأسیس مذکور مکلفند محل استقرار واحدھای صنعتی و یا تولیدی خود را طبق ضوابط استقرار موضوع ماده (١٢ (این قانون تعیین نمایند. صدور پروانه بھره برداری موکول به تأیید محل استقرار با رعایت ضوابط موضوع ماده (١٢ (فوق بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست می باشد».

بنا به مراتب، صدور پروانه بھره برداری برای واحدھای تولیدی و صنعتی وفق ماده (١٣ (قانون جلوگیری از آلودگی ھوا موکول به تأیید محل استقرار با رعایت ضوابط موضوع ماده (١٢ (قانون مزبور بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. از طرف دیگر، مستند به بند (ب) ذیل ماده (١۵٨ (قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی واحدھای صنعتی حتی پس از احداث نیز می باید کلیه ضوابط، از جمله ضوابط و معیارھای سازمان حفاظت محیط زیست تأیید محل استقرار بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست) را رعایت نمایند، به عبارت دیگر صدور پروانه بھره برداری موکول به رعایت این ضوابط شده است. لذا بندھای (١ (و (٣( دستورالعمل شماره ۶٠/٣٨۴٠٣ ـ ١٣٩۴/٢/۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت مغایر با مواد (١٢ (و (١٣ (قانون نحوه جلوگیری از آلودگی ھوا (مصوب ١٣٧۴/٢/٣ (و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص می گردد.

خواھشمند است در اجرای تبصره (٢ (ماده (٢ (قانون تشکیل این سازمان موضوع در ھیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گرفته تا نسبت به ابطال آن اقدام فرمایند. موجب امتنان است از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»

متن دستورالعمل در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«١ـ صدور پروانه تولید برای محصول جدید، افزایش ظرفیت، تغییر نوع تولید و یا توسعه (اعم از ھمجوار یا غیر ھمجوار) برای واحدھای مستقر در شھرکھا و نواحی صنعتی مصوب و یا انتقال به شھرکھا و یا نواحی صنعتی از محدوده ھای مذکور برای دارندگان مجوز صنعتی (پروانه بھره برداری، کارت شناسایی کارگاه و گواھی فعالیت صنعتی) به داخل شھرکھا و یا نواحی صنعتی نیاز به استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست نمی باشد.

٢ـ ...............

٣ـ مجوز دارندگان کارت شناسایی کارگاه و گواھی فعالیت صنعتی در استانھای تھران، البرز و اصفھان در صورت انتقال به شھرکھای صنعتی بدون استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست به پروانه بھره برداری تبدیل گردد.»

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۶/١۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه بندھای ١ و٣ دستورالعمل شماره ۶٠/٣٨۴٠٣ ـ ١٣٩۴/٢/۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت مغایر و مخالف مفاد مواد ١٢ و ١٣ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی ھوا مصوب سال ١٣٧۴ است، بنابراین مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. 

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ سیزده = 33