جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.

اثبات زوجیت در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟

 هنگامی که مرد یا زن منکر وجود رابطه زوجیت شود. کسی که انکار رابطه زوجیت به ضرر اوست می‌تواند اقدام به طرح دعوای اثبات زوجیت کند.

اثبات زوجیت در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است؟ هنگامی که مرد یا زن منکر وجود رابطه زوجیت شود. کسی که انکار رابطه زوجیت به ضرر اوست می‌تواند اقدام به طرح دعوای اثبات زوجیت کند.

بدین منظور زن یا مرد می‌تواند با ارائه اسناد، شواهد و امارات دلیل بر وجود رابطه زوجیت به دادگاه خانواده، صدور حکم بر اثبات رابطه‌ی زوجیت را خواستار گردد.

مدارک و منضمات مورد نیاز:

۱- تصویر مصدق سند ازدواج عادی (اختیاری)

۲- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی می‌باشد.

در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می‌توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.

۱- درخواست استعلام

۲- درخواست جلب نظر کارشناس

۳- تحقیقات محلی

۴- شماره پرونده استنادی

۵- شهادت شهود و مطلعین

۶- استعلام نظر پزشکی قانونی

۷- اتیان سوگند

۸- سایر دلایل و منضمات