جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

واریز-اشتباهی-وجه-به-حساب-دیگران-،-تحصیل-مال-نامشروع-نیست

کارمند بانک به اشتباه وجهی را به حساب دیگری انتقال می‌دهد و سپس بانک با فرد تماس می‌گیرد که مبلغی به اشتباه به حساب شما واریز شده است و آن را استرداد کنید اما شخص مزبور، بدون توجه به تذکر بانک پول را برداشته و خرج می‌کند و حاضر به بازگرداندن پول نیست. آیا می‌توان وی را به اتهام تحصیل مال نامشروع تعقیب کرد؟

با عـنایت به مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی، چنانچه از روی سهو، وجهی به حساب کسی واریز شود، دریافت‌کننده مکلّف به تسلیم آن و پرداخت‌کننده صرفا مجاز به مطالبه و استرداد آن است و از این مورد، از موارد تحصیل مال نامشروع نیست.

در صورتی که فردی به احداث باغچه‌ای اقدام کند و به دنبال آن، به ساختمان خانه مجاور خسارت وارد شود و نظریه کارشناس نیز ورود خسارت را تایید کند و صاحب ملک بر اساس دادخواست، مسلوب‌المنفعه کردن باغچه را تقاضا کند، آیا این دعوی قابلیت استماع دارد یا باید تقاضای جبران خسارات و ضرر و زیان وارده مطرح شود؛ نه مسلوب‌‌المنفعه کردن آن؟

هر چند طبق مواد 30 و 31 قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد اما حسب ماده 333 همان قانون و مواد 517 و 518 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، چنانچه مالک با عدم رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی سبب ورود ضرر به همسایه شود، دادگاه با احراز ورود خسارت و رابطه علیت بین تقصیر و فعل زیانبار می‌تواند مالک ملک مجاور را به رفع ضرر و غرامات محکوم کند.

آیا حکم مقرر در ماده 489 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مورد مهلت پرداخت دیه، شامل پرونده‌های قبل از تصویب این قانون می‌شود یا خیر؟

با توجه به ماده چهار قانون مدنی که فی‌الجمله اثر قانون را نسبت به آتیه دانسته است و در ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز موضوع سؤال یعنی اجرای ماده 489 این قانون، در زمره استثنائات مذکور نیست و چون اجرای قانون سابق احتمالاً مساعدتر به حال متهم است، لذا مقررات مذکور در مورد پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تشکیل شده، قابل اجراء‌ نیست.

آیا مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی شامل حدود، قصاص و دیات می‌شود؟

بر اساس صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مقررات و نظامات دولتی و اقدامات تأمینی و تربیتی شامل این قانون می‌شود و به حدود، قصاص و دیات تسری ندارد البته ماده 11 قانون مرقوم، عام و کلی است و شامل همه مقررات می‌شود.

آیا تبصره ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 شامل خود این قانون نیز که برای مدت پنج سال تصویب شده است، می‌شود؟

هر چند قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال تصویب شده اما چون عام و کلی است، جزو قوانینی نخواهد بود که برای مدت معین یا موارد خاص تصویب می‌شود.