جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

ترک تعقیب چیست ؟

علیرضا فلاح/ وکیل پایه یک دادگستری

از نظر قانون مجازات اسلامی ، دو نوع تعقیب در دادرسی و تحقیق داریم: یکی قابلیت تعقیب از جنبه عمومی و دیگری از جنب خصوصی. بنابراین ترک تعقیب از جنبه خصوصی مدنظر قانونگذاراست و از جنبه عمومی معنا پیدا نمی کند . چون شاکی حقی در جنبه عمومی جرم ندارد.

ترک تعقیب بدان معناست که شاکی بخواهد از ادعای خود منصرف شود ودر عین حال اگر خواست دوباره بتواند آن را مطرح کند وطی نوشته ای از مقام رسیدگی کننده می خواهد که قرار ترک تعقیب صادر کند. البته چون این اصطلاح خیلی رایج نیست مردم کمتر بدان توجه می‌کنند و زمانی هم که در دادسراها از افراد مشورت می گیرند اغلب راهنمایی می کنند که باید رضایت بدهی تا پرونده بسته شود ولی این بسته شدن باعث می شود اگر شاکی دوباره بخواهد پرونده را از سر بگیرد با منع قانونی مواجه می شود و قابلیت طرح مجدد را ندارد اما شاکی می‌تواند در صورتی که قصد رضایت کامل را ندارد یا می خواهد در مقابل مختومه کردن پرونده طرف مقابل عملی را انجام دهد یا از انجام عملی خودداری کند این یک راهکاربسیار عالی است که شکایت شما توان طرح مجدد و رسیدگی بعدی را داشته باشد .

اما باید دانست که طرح مجدد همان شکواییه پس از موافقت دادستان امکان پذیر است.

نکته : قرار ترک تعقیب تا پایان تحقیقات طبق قانون تعقیب مجدد متهم فقط برای یک بار، آن‌هم تا یک سال از تاریخ صدور ترک تعقیب قابل درخواست است . درحالی که با اعلام رضایت، شاکی هیچ گاه نخواهد توانست یک پرونده را دوباره به جریان بیندازد.