جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

ابطال سند رسمی ملک در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چگونه است؟

 سند مالکیت نوعی از سند رسمی است که پس از ثبت مال غیر منقول در دفتر ثبت اسناد و املاک به مالک داده می‌شود.

ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است) در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است؟به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، سند مالکیت نوعی از سند رسمی است که پس از ثبت مال غیر منقول در دفتر ثبت اسناد و املاک به مالک داده می‌شود.

موارد ابطال سند رسمی به شرح ذیل می‌باشد:

1- ابطال سند مالکیت در صورت اثبات عدم ثبت ملک مطابق قانون در دفتر املاک

2- ابطال سند مالکیت اولیه به دلیل صدور سند مالکیت المثنی، یا به دلیل پیداد شدن سند مالکیت اولیه

3- ابطال کلیه اسناد و مدارک مربوط به اراضی موات و ابطال کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده باشد.

مدارک و منضمات مورد نیاز:

1- تصویر مصدق سند (اختیاری)

2- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی می‌باشد.

چنانچه از تقیقات و اقدامات مورد تقاضا یکی از موارد ذیل انتخاب شده باشد بخش دلایل و منضمات اختیاری خواهد بود.

1- شهادت شهود و مطلعین

2- درخواست استعلام

3- تحقیقات محلی

4- اتیان سوگند

5- شماره پرونده استنادی

6- درخواست جلب نظر کارشناس

7- سایر دلایل و مستندات