جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

رای-649-شماره-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-نامه-رئیس-امور-مدیریت-مشاغل-معاونت-توسعه-مدیریت-و-سرمایه-انسانی

رأی 649 شماره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره 6959/93/223 ـ 1393/05/25 رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

شماره هـ/737/95                                                                         1396/7/29

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 649 مورخ 1396/7/11 با موضوع:

«ابطال نامه شماره 223/93/6959 ـ 1393/5/25 رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر موکول نمودن ارتقای رتبه و طبقه شغلی و نیز اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در مورد کارمندان آزمایشی به پایان دوره آزمایشی و تعیین وضعیت رسمی قطعی آنان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/7/11      شماره دادنامه: 649       کلاسه پرونده: 737/95
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان: 1ـ محمدعلی مومنی پور 2ـ محمد حاج ملاعسکری 3ـ غلامرضا فلاح 4ـ علی خواجه بیاتی 5ـ حمید نریمان 6ـ اسماعیل زند 7ـ حسن دوعلی و خانمها 8ـ عاطفه اعرابی 9ـ زهرا شیبانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 223/93/6959ـ 1393/5/25 رئیس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

گردش کار: شاکیان دادخواستی ابطال نامه شماره 223/93/6959ـ 1393/5/25 رئیس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای بهرامی

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

«با سلام

احتراماً، به استحضار می رساند اینجانبان از کارکنان اداره کل ورزش جوانان استان قم و دارای وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی بوده و مشمول ارتقاء رتبه و طبقه شغلی می باشیم ولی اداره کل متبوع به استناد نامه 223/93/6959ـ 1393/5/25 رئیس وقت امور مشاغل معاونت توسعه منابع رئیس جمهور، اعطای رتبه و طبقه اینجانبان را معلق به رسمی قطعی شدن نموده است و این در حالی است که با توجه به نص صریح ماده (127) قانون مدیریت خدمات کشوری « کلیه قوانین و مقررات عام و خاص... مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون لغو می گردد.

ضمناً طبق ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری «کلیه مشاغل مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر... به یکی از طبقات جدول یا جدول حق شغل اختصاص می یابد. و تبصره 1 آن شاغلین مربوط در بدو استخدام در مقدماتی قرار می گیرند و بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، ... بر اساس ضوابطی که متناسب با ویژگیهای مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه و طی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد خبره و عالی ارتقاء می یابند. که ضوابط و جداول مربوط طی بخشنامه شماره 200/14593 ـ 1388/2/21 ابلاغ گردیده که طبق فصل دوم بخشنامه مذکور کارمندانی که در سال 1388 در دستگاه های اجرایی اشتغال می یابند در رتبه مقدماتی قرار می گیرند و به ازای هر 6 سال سابقه خدمت دولتی تمام وقت با تجربه مربوط و مشابه، یک طبقه و حداکثر تا شش طبقه ارتقاء می یابند. «در کل موارد مذکور صحبتی از حالت استخدامی کارکنان به میان نیامده است و از عبارت شمول عام کارمندان دستگاههای اجرایی استفاده شده است و چون طبق ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری کارمند فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود این موضوع مستنبط است که کلیه کارمندان حایز شرایط بهره مندی از امتیازات طبقه و رتبه می شوند و حالت استخدام رسمی آزمایشی تعلیق بهره مندی را در بر نخواهد داشت. همچنین با عنایت به اینکه طبق جز 4 بند ب ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد این قانون جز وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می باشد، بخشنامه مذکور خارج از حدود و اختیارات فرد صادرکننده می باشد. لذا اینجانبان درخواست لغو بلااثر اعلام نمودن نامه مذکور را از آن مقام محترم خواستاریم.

ضمناً مستدعی است دستور فرمایید در صورت صلاحدید، به لحاظ شمولیت فراوان و به لحاظ جلوگیری از شکایات فراوان موضوع خارج از نوبت در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با دستور آن مقام محترم قرار گیرد.

متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای پریچهره

مدیرکل محترم توسعه منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان

موضوع: کارمندان رسمی آزمایشی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره 23/10532/ص ـ1393/5/20 اعلام می دارد:

1ـ ارتقای رتبه و طبقه شغلی و نیز اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در مورد کارمندان رسمی آزمایشی، موکول به پایان دوره آزمایشی و تعیین وضعیت رسمی قطعی آنان است.

2ـ به موجب نامه شماره 25926هـ ـ 1389/4/15 رییس محترم مجلس شورای اسلامی، انتقال و مأموریت کارمندان رسمی آزمایشی به سایر دستگاههای اجرایی، مغایر قانون تشخیص داده شده است. ـ رئیس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/7/11 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند 4 جزء ب ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری، هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجراء مفاد این قانون از جمله وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی احصاء شده است. همچنین به موجب ماده 7 قانون یاد شده، فردی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود، کارمند دستگاه اجرایی اعلام شده است و بر مبنای ماده 65 همان قانون کلیه مشاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیتها، سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابد. نظر به مقررات قانونی فوق الذکر، نامه رئیس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر موکول نمودن ارتقای رتبه و طبقه شغلی و نیز اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در مورد کارمندان آزمایشی به پایان دوره آزمایشی و تعیین وضعیت رسمی قطعی آنان خارج از حدود صلاحیت و اختیار مرجع صدور و مغایر مواد 7 و 65 قانون مدیریت خدمات کشوری است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی