جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

حضور نیافتن طرف شکایت در دادگاه باعث توقف روند رسیدگی و صدور رای نخواهد شد

 حضور نیافتن طرفِ شکایت در دادگاه، باعث توقف روند رسیدگی و صدور رای نخواهد شد.

 پرسش مخاطب درباره حضور نیافتن طرفِ شکایت در دادگاه این است:

باسلام اگر خوانده بعد از دوبار ابلاغ شورای حل اختلاف در جلسه شورا شرکت نکند، چه میشود؟

پاسخ کارشناس: با استناد به ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی،عدم حضور خوانده مانع از رسیدگی نبوده و بدون حضور خوانده دادگاه مبادرت به صدور رای می‌کند.