بخشنامه بیمه سلامت باطل شد

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بخشنامه بیمه سلامت، خدمات روانپزشکی را بدون هیچ محدودیتی مشمول بیمه سلامت دانست.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بخشنامه بیمه سلامت، خدمات روانپزشکی را بدون هیچ محدودیتی مشمول بیمه سلامت دانست.

به دنبال شکایت از بخشنامه شماره 95/105090 مورخ 30 خرداد سال 95 سازمان بیمه سلامت ایران، این بخشنامه متضمن ایجاد محدودیت‌هایی برای پوشش بیمه‌ای روانپزشکی دانسته شده که با برخی مصوبات هیئت وزیران مغایر است.

در پی طرح این موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی جوانب مختلف آن و طرح دیدگاه‌های حاضران، هیئت عمومی دیوان با اکثریت آراء، بخشنامه مورد شکایت را به لحاظ محدود کردن خدمات مورد تعهد مقرر در " کتاب ارزش نسبی خدمات مصوب هیئت وزیران" خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده دانست و آن را ابطال کرد.

منبع : تسنیم