صدور رای جایگزین حبس برای کمک به کودکان سرطانی

یک متهم در پرونده مواد مخدر، با رای قاضی فیروزآبادی، به‌جای مجازات حبس، موظف به کمک به کودکان سرطانی شد.

یک متهم در پرونده مواد مخدر، با رای قاضی فیروزآبادی، به‌جای مجازات حبس، موظف به کمک به کودکان سرطانی شد.

 ندامت و عدم سابقه کیفری متهم پرونده مواد مخدر باعث شد که این متهم به جای مجازات، موظف به کمک به کودکان سرطانی شود.

در این پرونده که در شعبه اول دادگاه انقلاب فیروزآباد از توابع استان فارس مورد رسیدگی قرار گرفت، متهم به جرم حمل و نگهداری مواد مخدر، بزهکار شناخته و محکوم شد. قاضی پرونده به استناد مواد مندرج در قانون مجازات اسلامی با توجه به جوانی فرد بزهکار و وضعیت تأهل و ندامت شدید وی از اقدام مجرمانه خود با صدور قرار تعلیق مراقبتی اجرای محکومیت این جوان، وی را موظف به حمایت از کودکان مبتلا به سرطان و همکاری با یکی از موسسات معتبر در این زمینه کرد. قاضی صادرکننده این حکم با بیان اینکه تکرار بزه مشابه یا هرگونه تخلف دیگری توسط فرد موجب لغو قرار تعلیق و اجرای مجازات اصلی خواهد شد، گفت: استفاده از این احکام با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود ضمن ایجاد زمینه اصلاح فرد و پیشگیری از وقوع جرایم مشابه و سایر جرایم خواهد شد.

منبع : روزنامه حمایت