×

زن می‌تواند پس از بخشیدن مهریه، از بخشش خود عدول کند

زن می‌تواند پس از بخشیدن مهریه، از بخشش خود عدول کند

زن می‌تواند پس از بخشیدن مهریه، از بخشش خود عدول کند

زن-می‌تواند-پس-از-بخشیدن-مهریه،-از-بخشش-خود-عدول-کند وکیل 

زن می‌تواند پس از بخشیدن مهریه، از بخشش خود عدول کند.

 پرسش مخاطب درباره برگشت زن از بخشش مهریه این است:

سلام سه سال پیش به زور کتک وتهدید شوهرم و برداشتن بچه یک سالم و اینکه حتی نذاشت بچمو ببینم مهریمو بخشیدم میخواستم ببینم راهی هست که بتونم مهریمو پس بگیرم

پاسخ کارشناس: بخشش مهریه از سوی زن، می تواند سه حالت داشته باشد: حالت اول زمانی است که زوجه می گوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت؛ این بیان باعث می شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر بطور کلی ساقط شود.

حالت دوم زمانی است که زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می خواهد که طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده‌یِ طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغی و کان لم یکن خواهد شد و مرد ملزم به پرداخت مهریه خواهد بود.

حالت سوم زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می کند. به این بیان که می گوید من مهر خود را به تو بخشیدم. در این حالت همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه بطور کلی از بین نمی رود؛ چراکه زن می تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند.

سلام سه سال پیش به زور کتک وتهدید شوهرم و برداشتن بچه یک سالم و اینکه حتی نذاشت بچمو ببینم مهریمو بخشیدم میخواستم ببینم راهی هست که بتونم مهریمو پس بگیرم

پاسخ : بخشش مهریه از سوی زن، می‌تواند سه حالت داشته باشد: حالت اول زمانی است که زوجه می‌نویسد از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت؛ این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر بطور کلی ساقط شود.

حالت دوم زمانی است که زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد که طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده‌یِ طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغی و کان لم یکن خواهد شد و مرد ملزم به پرداخت مهریه خواهد بود.

حالت سوم زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند. به این بیان که می‌گوید من مهر خود را به تو بخشیدم. در این حالت همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه بطور کلی از بین نمی‌رود؛ چراکه زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند.

منبع : خبرگزاری میزان

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.