×

شرایط حقوقی برای صدور گواهی عدم امکان سازش

شرایط حقوقی برای صدور گواهی عدم امکان سازش

طلاق توافقی منوط به شرایطی است که بر اساس آن، زوجین می‌توانند با توافق و به دور از هرگونه جنجال و اختلافی، اقدام به جدایی کنند

شرایط-حقوقی-برای-صدور-گواهی-عدم-امکان-سازش وکیل 

طلاق توافقی منوط به شرایطی است که بر  اساس آن، زوجین می‌توانند با توافق و به دور از هرگونه جنجال و اختلافی، اقدام به جدایی کنند.

 شرایط طلاق توافقی

طلاق توافقی دارای شرایطی است و اهمیت بعضی از این شرایط به‌نحوی است که نبود آن منجر به بسته شدن پرونده طلاق توافقی می‌شود.

به گزارش گروه وکلای رسمی، مهمترین شرط طلاق توافقی را می‌توان وجود توافق زوجین بر جدایی یا همان اقدام برای طلاق توافقی دانست زیرا فقط در صورت وجود توافق، امکان طرح، رسیدگی و ثبت طلاق توافقی وجود دارد.

از آنجایی که مهمترین شرط طلاق توافقی، توافق زوجین است، شرط دیگری برای این نوع طلاق متصور نیست.

در طلاق توافقی زوجین باید توافقات خود در خصوص طلاق را مشخص کرده و در صورت‌جلسه طلاق توافقی قید کنند.

صورت‌جلسه طلاق توافقی در خصوص کلیه حقوق مالی و غیرمالی مشخص می‌شود و به امضا طرفین می‌رسد.

صورت‌جلسه طلاق توافقی می‌تواند شامل تعیین تکلیف مهریه «اعم از پرداخت مهریه، بذل مهریه، پیش‌بینی اقساط مهریه، بذل قسمتی از مهریه و دریافت قسمت دیگر مهریه»، نفقه «اعم از نفقه گذشته زن، نفقه آینده، نفقه فرزند، نفقه فرزندان، افزایش میزان نفقه به صورت سالانه و...»، اجرت‌المثل، حضانت فرزندان، ملاقات فرزندان و... می‌شود.

چنانچه زوجین به هر دلیلی موفق به طلاق توافقی نشوند، کلیه توافقات بی‌اعتبار می‌شود و هیچ کدام از زوجین نمی‌‌تواند به استناد آن مدعی حقی شود.

در مواردی که طلاق توافقی طبق وکالت در طلاق باشد، توافق زوجین مطابق مواردی می‌شود که زوج قبلاً در وکالت در طلاق، اختیار آن را به زوجه داده است.

به عنوان مثال، در مواردی وکالت در طلاق بدین نحو است که زوجه می‌تواند با دریافت کل مهریه، بذل مهریه و... خود را مطلقه کند یعنی اختیار تعیین توافق به زوجه داده شده است و وی می‌تواند جهت درخواست طلاق توافقی یک وکیل دادگستری انتخاب کند.
به یاد داشته باشید در صورت وجود وکالت در طلاق، الزاماً باید یک وکیل دادگستری انتخاب شود زیرا در وکالت در طلاق، زوج به زوجه خود اختیار می‌دهد که بتواند یک وکیل برای همسر خود انتخاب کند تا وکیل به جای زوج در دادگاه حاضر شده و همسرش را طلاق دهد.

 مدارک و مراحل طلاق توافقی

برای طلاق توافقی مدارکی شامل اصل شناسنامه طرفین؛ اصل کارت ملی طرفین؛ اصل عقدنامه ازدواج یا گواهی عقدنامه؛ صورت‌جلسه طلاق توافقی که به امضای طرفین رسیده باشد؛ گواهی ثبت‌نام ثنا برای طرفین و در صورت وکالت در طلاق، اصل وکالت‌نامه و وکالت‌نامه وکیل طلاق مورد نیاز است.

برای طلاق توافق ، این مراحل باید طی شود:

در ابتدای امر زوجین باید ترجیحاً در دفتر وکیل طلاق توافقی حاضر شوند و صورت‌جلسه طلاق توافقی را آماده کنند و در صورت نیاز، به وکیل طلاق توافقی وکالت دهند.

مرحله بعدی، ارائه دادخواست طلاق توافقی از طریق دفاتر خدمات قضایی است. دادخواست طلاق توافقی با حضور زوجین به ثبت می‌رسد.

بدیهی است دادخواست طلاق توافقی توسط وکیل طرفین نیز امکان ثبت دارد و نیاز به حضور زوجین نیست.

پس از ثبت دادخواست طلاق توافقی، دادخواست به حوزه قضایی و دادگاه محل اقامت آنان ارسال و تعیین شعبه می‌شود و مدیر دفتر با بررسی مدارک و مستندات به طرفین وقت رسیدگی طلاق توافقی را ابلاغ می‌کند.

جلسه طلاق توافقی در روز مقرر و با حضور طرفین یا وکلای آنان رسمیت می‌یابد و عدم حضور هر یک از طرفین در جلسه طلاق توافقی منجر به بسته شدن پرونده می‌شود.

پس از شروع جلسه طلاق توافقی، موضوع جهت رفع اختلاف به مشاوره خانواده ارجاع و نظر مشاور خانواده در خصوص طلاق توافقی اخذ می‌شود. زوجه در صورت باکره بودن به پزشکی قانونی و در غیر این صورت به آزمایشگاه جهت تعیین بارداری معرفی می‌شود و نتیجه باید در مهلت تعیین‌شده به شعبه ارائه شود.

پس از طی مراحل فوق دادگاه گواهی عدم امکان سازش مبنی بر طلاق توافقی را صادر می‌کند. زوجین طلاق توافقی می‌توانند به رای صادره اعتراض کنند یا حق اعتراض خود را محفوظ دارند.

در صورت اسقاط حق تجدیدنظر و فرجام‌خواهی، دادنامه طلاق توافقی قطعی می‌شود و امکان مراجعه به دفاتر طلاق وجود دارد عدم حضور در دفتر طلاق منجر به بی‌اعتبار شدن حکم طلاق توافقی می‌شود.

 ثبت طلاق توافقی

زوجین برای ثبت طلاق توافقی باید پس از قطعیت دادنامه طلاق توافقی و حداکثر ظرف 3 ماه جهت اجرای صیغه طلاق به یکی از دفاتر طلاق مراجعه و ثبت واقعه طلاق را تقاضا کنند.

قبل از ثبت طلاق توافقی به یاد داشته باشید در دفتر طلاق حتماً قید شود زوجه حق رجوع به مهریه خود را ندارد.

پس از ثبت طلاق، مُهر طلاق در شناسنامه طرفین درج می‌شود و به زوجه طلاق‌نامه که شبیه عقدنامه است، داده می‌شود.

در صورتی که زوجین در دوره عقد باشند و ازدواج نکرده باشند، پس از ثبت صیغه طلاق، نام آنها از شناسنامه طرف مقابل حذف می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.