جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

شریک همیشه می تواند تقاضای تقسیم مال مشترک را بدهد

 شریک هر وقت که بخواهد می‌تواند درخواست تقسیم مال مشترک را بدهد.

با سلام، ما چهار خواهر ویک برادر هستیم برای تقسیم ارثیه پدری با برادر مان مشکل داریم، اما اکنون برای فروش یک باب منزل به تفاهم رسیدیم، ولی برای تقسیم دیگر اموال می‌خواهیم شکایت کنیم مشکلی ازاین بابت نیست.

پاسخ کارشناسان
مطابق ماده ۵۸۹ قانون مدنی، هرشریک المال می‌تواندهروقت بخواهدتقاضای تقسیم مال مشترک رابنماید مگردرمواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یاشرکاء به وجه ملزمی ملتزم برعدم تقسیم شده باشند.