جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.

کارفرما-نمی-تواند-صورت-یکجانبه-قرارداد-کار-را-با-کارگر-بهم-بزند

کارفرما نمی‌تواند هر وقت دلش خواست قرارداد کار را با کارگر بهم بزند.

 پرسش مخاطب درباره قرارداد کار این است:
یا کارفرما هروقت دلش خواست می‌تواند قرار داد کارگر را بهم زند و فسخ کند؟ خدا خیرتان دهد که کمک قشر ضعیف کارگر هستید.

پاسخ کارشناسان :

ماده 25 قانون کار بیان می‌دارد، هر گاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارند؛ بنابراین قرارداد کار موقت برای کارگر و کارفرما لازم و غیر قابل فسخ می‌باشد. اما در قرارداد‌های کار دایم به استناد بند و ماده 21 قانون کار، کارگر می‌تواند با رعایت قانون کار، استعفا دهد. به عبارت دیگر از ماده 25 قانون کار چنین استنباط می‌شود که بند و ماده 21 قانون کار که استعفای کارگر را از طرق خاتمه قرارداد کار دانسته است، ناظر به قرارداد دایم است و در قرارداد‌های موقت، استعفا باید از سوی کارفرما پذیرش شود تا قرارداد کار منحل گردد؛ بنابراین قرارداد کار موقت، لازم و قرارداد کار دایم نسبت به کارفرما لازم و نسبت به کارگر، جایز است.