جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

حمایت-قوانین-ایران-از-حقوق-بیگناهان-،-افرادی-که-پس-از-بازداشت-تبرئه-شوند،-میتوانند-از-دولت-مطالبه-خسارت-مادی-و-معنوی-کنند

 افرادی که پس از بازداشت تبرئه شوند، می‌توانند از دولت مطالبه خسارت مادی و معنوی کنند.

 درباره حقوق کسانی که پس از بازداشت تبرئه می‌شوند، این است:

سلام و سپاس از شما. من مدتی به خاطر اتهامی که بصورت ناروا به من زدن، بازداشت شدم؛ اما بعدا بیگناهی‌ام ثابت شد. اکنون قانون چه تدبیری دارد؟ قاضی پرونده گفت میتوانی خسارت بگیری؛ اما من متوجه نشدم.تروخدا کمکم کنید؛ هرچند که می دانم احتمالا پرسشم را منتشر هم نمی کنید؛ چه برسد به پاسخ. در هرحال من چشم به راه پاسخ و لطفتان هستم.

پاسخ کارشناسان :

در پاسخ باید بیان داشت گاهی اوقات به منظور کشف حقیقت و حفظ نظم و امنیت جامعه دستگاه عدالت کیفری ناگزیر به بازداشت برخی افراد می شود؛ اما در ادامه با روشن شدن حقیقت برای این افراد قرار منع تعقیب یا حکم بیگناهی صادر می شود. یکی از نوآوری های قانونگذار برای این دست از افراد همین امر است که می‌توانند خسارت وارد به خود را تحت شرایطی مطالبه کنند. این حکم در راستای حفظ حقوق بازداشت شده‌ی بیگناه می باشد.

از همین روی ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد، اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده (14) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.

شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

تبصره 1- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

تبصره 2- منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائمِ موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود.