صرف داشتن وکالت بلاعزل دلیل بر مالکیت نیست

داشتنِ وکالت بلاعزل دلیل بر مالکیت نیست

 داشتنِ وکالت بلاعزل دلیل بر مالکیت نیست.

 پرسش مخاطب درباره وکالت و دلالت آن بر مالکیت این است:

با سلام و احترام. آیا وکالت بلاعزل بدون هیچ مبایعه نامه دلالت بر مالکیت موکل دارد؟ آیا اعطای وکالت بلاعزل به دیگری فرد موکل را از انجام معامله منع میکند؟ تشکر.

پاسخ کارشناسان :

اعطای اختیار از طریق تنظیم وکالتنامه به معنای مالکیت نمی باشد؛ مگر آنکه وکیل نسبت به انجام موضوع وکالت اقدام نماید. مادامیکه وکیل در موضوع وکالت اقدامی انجام نداده باشد، موکل می‌تواند راسا در موضوع وکالت اقدام نماید؛ مگر آنکه موکل این اختیار را در متن وکالتنامه از خود سلب کرده باشد.

منبع : خبرگزاری میزان