جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

آیا کارت ضابط قضایی در یک شهر در شهرهای دیگر هم معتبر است ؟

 اگر برای مأموری، کارت ضابطیت شهرستان ساری صادر شود و بعد به شهر دیگری موقتاً مامور شود، آیا این کارت ضابطیت در آن شهرستان معتبر است یا خیر؟
 به نقل از سازمان قضایی نیروهای مسلح، جلسه قضایی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان مازندران با موضوع بررسی صلاحیت ضابطان در شهر‌های مختلف برگزار شد.

حاضران در این نشست، این سوال را مطرح کردند: «در خصوص ضابطان دادگستری، سؤال این است که اگر برای مأموری، کارت ضابطیت شهرستان ساری صادر شود و بعد به شهر دیگری موقتاً مامور شود، آیا این کارت ضابطیت در آن شهرستان معتبر است یا خیر؟

اکثریت قضات چنین نظر دادند: «مهم این است که مأمور، آموزش‌های لازم ضابط بودن را طی کرده و بر همین اساس کارت ضابطیت برایش صادر شده است؛ لذا در صورت صدور حکم مأموریت برای چنین مأموری، به تبع آن، وظایف ضابطیت نیز در محل جدید مأموریت معتبر و به قوت خود باقی است و مأمور در محل مأموریت براساس دستورات مقام قضایی محل اقدام خواهد کرد.

در واقع، اولاً صرفنظر از حوزه استحفاظی، کسی که کارت ضابطیت دارد یعنی دارای صلاحیت برای انجام وظایف مربوط به ضابطان است، ثانیاً حوزه استحفاظی را فرماندهان عالی رتبه آنان تعیین می‌کنند.»

و چنین نتیجه گیری کردند: «بنابراین در مواردی که مسئولان ذی‌صلاح تشخیص دادند که این ضابط در خارج از حوزه استحفاظی خود انجام وظیفه کند، مسئولیت ضابطیت وی در یگان جدید به قوت خود باقی است. خصوصاً در هر حوزه‌ای که بخواهد اقدام کند قطعاً تحت تعلیمات مقام قضایی آن حوزه خواهد بود.»

اقلیت حاضر نیز در مخالفت با این نظر چنین استدلال کرده اند: «با توجه به اینکه کارت ضابطیت برای هر مأمور، در حوزه استحفاظی محل خدمتش صادر می‌شود بنابراین اگر مأموری به‌عنوان ضابط در شهرستان ساری مشغول انجام وظیفه است در صورت اعزام به مأموریت باید مسئولان، کارت ضابط آن شهرستان را برایش صادر کنند و این مأمور با کارت ضابط شهرستان ساری نمی‌تواند به‌عنوان ضابط در شهر دیگری انجام وظیفه و اقدام کند. چراکه صلاحیت، اعتبار و مسئولیت ضابطیت وی محدود به همان محدوده‌ای است که در کارت برایش مشخص شده است و در خارج از حوزه استحفاظی و قضایی آن، اعتبار ندارد.»