پارک کردن خودرو در پیاده رو تخلف است

درصورتیکه نحوه پارک خودرو در پیاده‌رو بگونه‌ای باشد که مانع ورود و خروج به مغازه شود، حق پیگیری شخصی برای شما ایجاد خواهد شد

درصورتیکه نحوه پارک خودرو در پیاده‌رو بگونه‌ای باشد که مانع ورود و خروج به مغازه شود، حق پیگیری شخصی برای شما ایجاد خواهد شد.

 پرسش مخاطب درباره پارک خودرو مقابل مغازه این است:

با سلام. من در سر کوچه بَرِ خیابانِ اصلی ملکی دارم با مغازه. کسانی که کاری در کوچه دارند، خودرو خودشان را در پیاده‌رو جلوی مغازه پارک می کنند و اهل کوچه هم پارک می نمایند. من چطور از طریق قانونی می توانم اقدام نمایم؟

پاسخ کارشناسان :

درصورتیکه نحوه پارک خودرو در پیاده‌رو بگونه‌ای باشد که مانع ورود و خروج به مغازه شود، حق پیگیری شخصی برای شما ایجاد خواهد شد؛ اما در همه حال پارک کردن خودرو در پیاده‌رو تخلف محسوب می‌شود و شما می‌توانید برای رفع مزاحمت عابرین با پلیس 110 تماس بگیرید تا اقدامات قانونی معمول گردد.

منبع : خبرگزاری میزان