جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.

شرایطی که بدون آنها صحت معامله زیر سوال می رود

 شرایط صحت معامله چیست؟

 پرسش مخاطب درباره شرایط صحت معامله این است:

با سلام واحترام. پدرم یک هکتار زمین کشاورزی داشته که سال گذشته بعلت آزار و اذیت عمویم و پسر عموهایم و تهدید و بهم زدن حدود زمین بناچار پدرم زمین را به آنها با قیمت خیلی پایین فروخته. اکنون آیا اینجانب می توانم از راه قانونی زمین را پس بگیرم؟ با سپاس.

پاسخ کارشناسان :

مطابق ماده 190 قانون مدنی  برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

1- قصد طرفین و رضای آنها

2- اهلیت طرفین

3- موضوع معین که مورد معامله باشد.

4- مشروعیت جهت معامله بنابراین هر امری که این شرایط اساسی را مورد خدشه قرار دهد، اعتبار معامله را زیر سوال خواهد برد. این در حالی است که معامله از روی اکراه نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. از همین روی در مواد دیگری از قانون مدنی از جمله مواد 202 تا 208 و مفهوم این مواد باید بیان شده است اکراه فشار غیرعادی و نامشروعی است که تحت تأثیر ترس منطقی ناشی از آن، شخص در وضعیتی قرار می‌گیرد که برای نجات خود یا نزدیکانش از خطر جانی، مالی و حیثیتی قریب‌الوقوع و جدی، مجبور به انشای عمل حقوقی معین می‌شود. چه اینکه اگر طرفین اهلیت لازم را برای معامله نداشته باشند، معامله صورت گرفته باطل و یا در مواردی غیر نافذ خواهد بود.