جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.

درخواست-صدور-اجراییه-قانون-اصلاحی-چک-دعوی-تلقی-نمی-شود

یک وکیل دادگستری گفت: درخواست صدور اجراییه موضوع ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک دعوی تلقی نمی شود تا امکان صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت قبل و یا ضمن آن میسر باشد.

جلیل مالکی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ابهامات پیش آمده در خصوص امکان درخواست تامین خواسته و دستور موقت قبل یا حین درخواست صدور اجرائیه در دعاوی مربوط، اظهار کرد: به دلالت مواد 311 و 318 قانون آیین دادرسی مدنی در بحث دادرسی فوری و مواد 108 و 112 همان قانون در بحث تامین خواسته، درخواست صدور قرار تامین خواسته یا دستور موقت زمانی امکان پذیر  است که ضمن و یا در جریان دعوی اصلی درخواست شود یا در مواردی که قبل از اقامه دعوی اصل درخواست شده باشد در مهلت مقرر قانونی دعوی اصلی آن نیز طرح شود.

وی افزود: به موجب مواد فوق دستور موقت و تامین خواسته اقدام تبعی است که باید به تبع طرح یک دعوی اصلی مطرح شود؛ بنابراین از آنجایی که درخواست صدور اجراییه موضوع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک، دعوی به نحو اخص تلقی نمی‌شود طبیعتا درخواست صدور تامین خواسته یا دستور موقت قبل یا ضمن آن میسر نیست و ضرورتی به طرح چنین درخواستی نیز وجود ندارد چرا که در شرایطی که درخواست کننده صدور اجراییه طبق تبصره 1 ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی می‌تواند در مدت 10 روزه پس از ابلاغ اجراییه به صادر کننده چک، مبادرت به درخواست تامین محکوم‌به نماید که شرایط آن به مراتب سهل‌تر از دستور موقت و تامین خواسته است و نیازی هم به تودیع خسارات احتمالی وجود ندارد؛ چه ضرورتی به درخواست اعمال این دو نهاد تامینی که به منظور حفظ خواسته از  معرفی تضییع و تفریط خوانده در طول جریان دادرسی وضع شده است می‌باشد؟

این وکیل دادگستری اضافه کرد: باید توجه داشته باشیم که راهکار قانونگذار در ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک یک راهکار کاملا اختیاری است و نافی حق دارنده چک در طرح دعاوی کیفری و یا حقوقی و یا درخواست صدور اجراییه از اداره ثبت طبق ماده 2 قانون صدور چک نیست و در صورتی که دارنده چک به هر دلیل تمایل به اخذ تامین خواسته یا دستور موقت داشته باشد می‌تواند با طرح دعوی حقوقی مطالبه وجه چک در دادگاه صلاحیت دار نسبت به درخواست صدور قرار تامین خواسته و یا دستور موقت حسب مورد اقدام کند.