جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

990 میلیون سازش در شورای حل اختلاف پردیس

چهار فقره پرونده به ارزش ۹۹۰ میلیون ریال در شعبات اول و ششم شورای حل اختلاف شهرستان پردیس به صلح و سازش رسید.

990 میلیون سازش در شورای حل اختلاف پردیسبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی شورای حل اختلاف استان تهران ،موضوع این چهار پرونده مطالبه وجه بوده است .

بر اساس این گزارش، یک فقره پرونده با موضوع مطالبه وجه به ارزش ۷۰ میلیون ریال در شعبه ۱۶۸ مجتمع شماره ۴ و ۸ شورای حل اختلاف تهران به صلح و سازش رسید.

سه فقره پرونده با موضوعات مطالبه خسارت خودرو و استرداد ودیعه جمعاً به ارزش ۳۶۸ میلیون ریال در شعبات ۱۰۰۳ و ۱۰۰۲ مجتمع شماره ۲۱ شورای حل اختلاف تهران به سازش رسید.

دو فقره پرونده با موضوع مطالبه طلب به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال و پرونده کیفری با موضوع درگیری و تهدید با تلاش همکاران شورای حل اختلاف بخش شریف آباد به سازش رسید.

دو فقره پرونده هم با موضوع مطالبه وجه به ارزش ۱۲۰ میلیون ریال و موضوع تمکین با تلاش همکاران شعبات چهارم و ششم شورای حل اختلاف بخش رودهن به سازش رسید.