×

تجدیدنظر در آرای دعاوی خانوادگی تسهیل شد

تجدیدنظر در آرای دعاوی خانوادگی تسهیل شد

روزنامه رسمی جدیدترین رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور را منتشر کرد که بر اساس آن آرای قاضی شورای حل اختلاف در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی است

تجدیدنظر-در-آرای-دعاوی-خانوادگی-تسهیل-شد

روزنامه رسمی جدیدترین رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور را منتشر کرد که بر اساس آن آرای قاضی شورای حل اختلاف در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی است .

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم؛ رأی وحدت رویه شماره 773  هیئت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد.

در متن این رأی که مربوط به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی برای تجدیدنظر در رأی شورای حل اختلاف در دعاوی خانوادگی است آمده است:

هر چند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است و در رأی وحدت رویه شماره 769. 26/ 4 / 1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر این امر تأکید شده است لکن چون طبق بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوبه سال 1394 که از حیث تاریخ تصویب مؤخر بر قانون حمایت خانواده است، پاره ای از دعاوی خانوادگی تا نصاب مقرر در بند الف آن ماده در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده نباشد در صلاحیت آن شورا قرار گرفته و ماده 27 همان قانون نیز على‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر از کلیه آرای قاضی شورا را حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی قرار داده و آرای راجع به دعاوی خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نشده است، بنابراین آرای قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

منبع : خبرگزاری تسنیم

    

پست های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.