جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

ارائه واحد درسی

واحد درسی آشنایی با کلیات "حقوق شهروندی " در سر فصل دروس دانشگاهی از سوی دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی به دانشگاه‌ها ابلاغ شد.

به گزارش ایسنا، در راستای اجرای تکالیف مقرر در بند چهارم ساز و کار اجرای منشور حقوق شهروندی ابلاغی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، واحد درسی آشنایی با کلیات "حقوق شهروندی " در سر فصل دروس دانشگاهی از سوی دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی به دانشگاه‌ها ابلاغ شد.

این ابلاغ بر اساس ضرورت تدوین و اتخاذ تدابیر لازم برای طراحی ساز و کار مطلوب و کارآمد در آموزش حقوق شهروندی برای دانشجویان و همچنین اعلام وزیر علوم در برنامه تدوینی به مجلس شورای اسلامی مبنی بر اهتمام نسبت به اجرای حقوق شهروندی متناسب با وظایف ساختاری وزارت علوم بوده است.

ارائه واحد فوق متأثر از برنامه سه ساله اصلاح نظام اداری وزارت علوم بوده است که پس از پیگیری‌های متعدد این وزارتخانه، تبادل مکاتبات با حوزه‌های متولی و حمایت‌های دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی، در پایان دی ماه ۱۳۹۷ از سوی معاون آموزشی وزارت علوم اقدام به گنجاندن درس " آشنایی با کلیات حقوق شهروندی " به عنوان درس عمومی اختیاری موافقت شد.

این ابلاغیه از سوی وزارت علوم به اطلاع تمامی رؤسای دانشگاه‌ها به منظور ارائه واحد درسی آشنایی با کلیات حقوق شهروندی برای همه مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) ارسال شده است.

حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران متأثر از احکام والای اسلامی و اصول متعدد قانون اساسی در فصل حقوق ملت (از اصل ۱۹ تا ۴۲) و سایر قوانین عادی متجلی گشته است. حق آموزش بدون تبعیض و برابر برای همه، حق داشتن دانشگاه امن برای آموزش، حق اظهار نظر آزاد در محیط دانشگاهی، حق بهرهمندی از مزایای آموزشی و پژوهشی فارغ از جناح بندی و سایر تمایزات، حق دسترسی به مراجع انضباطی و انتظامی عادلانه و منصفانه و مستقل و بی طرف به عنوان مهمترین حقوق شهروندی متناسب با وظایف و ساختارهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابل اشاره است.