جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

40 درصد زندانیان کشور زیرپوشش حرفه آموزی قرار دارند

مدیرکل دفتر برنامه ‌ریزی اشتغال و حرفه‌آموزی سازمان زندان‌ها گفت: با توجه به اجرای سیاست آموزش مهارت به زندانیان در زمان حاضر 40 درصد از محکوم به حبس در کشور زیرپوشش طرح حرفه آموزی قرار دارند.

احمد راهرو خواجه روز سه شنبه در آیین کارگاه اشتغال و حرفه آموزی زندان مرکزی بوشهر درگفت وگو با ایرنا افزود: در زمان حاضر 727 کارگاه اشتغال و مجتمع کشاورزی در زندان‌های کشور فعال است.

وی اضافه کرد: فرآیند اشتغال در زندان‌ها به پنج شاخه صنعت، کشاورزی، خدمات، صنایع دستی و اعزام به کار تقسیم می ‌شود.

راهرو خواجه بیان کرد: اشتغال و حرفه‌آموزی یکی از مهمترین ارکان برنامه‌های اصلاحی و تربیتی در همه زندان‌های کشور است.

وی اظهار داشت: با توجه به اهمیت داشتن شغل و درآمد در پیشگیری از وقوع جرم تلاش می شود با اجرای طرح حرفه آموزی زندانیان یکی از مهارت های فنی و حرفه ای را فرا گیرند.

راهرو خواجه افزود: ایجاد حرفه و آموزش مهارت و شغل از وظایف سازمان زندان هاست و تاکنون گام های مثبتی در این بخش برداشته شده است.

وی با تاکید بر بازنگری درحرفه های ارائه شده در زندان ها یادآور شد: روزآمد بودن حرفه های مهارتی برای جامعه هدف می تواند جذاب تر و فایده بیشتری داشته باشد.

راهرو خواجه اضافه کرد: هرچند کشورهای دیگر از نیروی انسانی موجود در زندان ها استفاده می کنند ولی در کشور این کار به صورت داوطلبانه و به آنها حقوق تعلق می گیرد.

مدیرکل دفتر برنامه ‌ریزی اشتغال و حرفه‌آموزی سازمان زندان‌ها گفت:برای توجه به خانواده زندانیان و پیشگیری از گرایش فرزندان آنان به چرخه جرم یکسری مهارت های فنی و حرفه ای به فرزندان زندانیان ارائه می شود.

وی گفت: براساس اولویت سازمان زندان ها و اقدامات تربیتی هر زندانی در طول حبس باید یک حرفه را آموزش ببیند.