جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

آیین-نامه-تاسیس-و-فعالیت-بورس-در-مناطق-آزاد-تجاری---صنعتی-جمهوری-اسلامی-ایران

 آیین‌نامه تأسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران

مصوب 1397/11/28 هیات وزیران

هیأت وزیران در جلسه 1397/11/28 به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و به استناد ماده (29) الحاقی قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1388 ـ ، آیین‌نامه تأسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده1ـ در این آیین­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند و سایر اصطلاحـات تابع تعاریف مندرج در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1384ـ که در این آیین‌نامه به اختصار «قانون» نامیده می‌شود و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1372ـ و اصلاحات بعدی آن است:

الف ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.

ب ـ اشخاص خارجی: اشخاص موضوع بند (6) ماده (1) آیین‌نامه سرمایه­‌گذاری خارجی در بورس ‌ ها و بازارهای خارج از بورس موضوع تصمیم‌­نامه شماره 42459/17793 مورخ 1389/1/29.

ماده2ـ صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس و فعالیت بورس در مناطق با رعایت قانون و این آیین ‌ نامه انجام می‌شود.

ماده3ـ متقاضی تأسیس بورس باید درخواست خود را به صورت کتبی، به همراه مدارک زیر و با رعایت شرایط مندرج در ماده (4) این آیین نامه به سازمان ارایه نماید:

الف ـ کاربرگ (فرم) تکمیل‌شده تقاضا و طرح تجاری بورس مطابق قالب موردتأیید سازمان.

ب ـ تأییدیه و معرفی نامه دبیرخانه.

پ ـ اساسنامه پیشنهادی بورس مطابق قالب مورد تأیید سازمان.

ت ـ طرح عملیاتی مطابق قالب مورد تأیید سازمان که حداقل شامل رویه ‌ های اجرایی معاملات، نحوه پذیرش و فعالیت مشارکت‌کنندگان و اعضا، ابزارهای مالی و کالاهای قابل معامله در بورس، رویه تسویه و پایاپای، مشخصات سامانه معاملاتی، رویه‌های نظارتی، مشخصات محل فعالیت و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری باشد.

ماده4ـ بورس در مناطق باید حداقل دارای شرایط زیر باشد:

الف ـ سرمایه بورس صرفاً ارزی باشد.

ب ـ حسابرس بورس از بین حسابرسان داخلی و بین ‌ المللی مورد تأیید سازمان انتخاب شود.

پ ـ معاملات بصورت ارزی انجام شود.

ت ـ ترکیب سهامداران متشکل از اشخاص داخلی و خارجی باشد.

ث ـ شرکت سپرده ‌ گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان اتاق پایاپای بورس، عملیات تسویه ارزی معاملات را به عاملیت یک یا چند بانک داخلی یا خارجی انجام دهد.

ج ـ امکان دسترسی و فعالیت کارگزاران و معامله ‌ گران بین ‌ المللی با مجوز و نظارت سازمان فراهم شود.

چ ـ زیر ساخت ‌ های لازم برای انجام معاملات برخط (آنلاین) با مجوز و نظارت سازمان فراهم شود.

ماده5 ـ حداقل سرمایه جهت تأسیس و فعالیت بورس، سقف مالکیت اشخاص داخلی و خارجی از سهام آن و همچنین گروه‌بندی سهامداران بورس از حیث نوع فعالیت و حداکثر درصد سهامداری هر گروه که در اساسنامه بورس آمده در زمان تأسیس و پس از آن، توسط شورا تعیین می ‌ شود.

ماده6 ـ سازمان ظرف (45) روز پس از تکمیل مدارک موضوع ماده (3) این آیین‌نامه، با بررسی درخواست، نسبت به ارایه پیشنهاد صدور مجوز تأسیس به شورا و یا نسبت به عدم پذیرش درخواست اقدام و نتیجه را به متقاضی و دبیرخانه منعکس می ‌ نماید.

ماده7ـ مجوز فعالیت بورس پس از اخذ و تأیید مستندات زیر توسط سازمان، از سوی شورا صادر می­شود:

1ـ آگهی روزنامه رسمی در خصوص ثبت و تأسیس شرکت در منطقه.

سند مالکیت یا اجاره نامه محل استقرار بورس.

3ـ وثایق و اسناد مربوط به آن، در صورتی ‌ که جهت شروع فعالیت بورس، تودیع وثایق توسط شورا تعیین شده باشد.

تبصره ـ بورس باید ظرف (9) ماه پس از صدور مجوز تأسیس، مجوز موضوع این ماده را اخذ و فعالیت خود را آغاز نماید. در غیر این صورت مطابق ماده (13) این آیین نامه اقدام خواهد شد.

ماده8 ـ ثبت بورس در منطقه توسط مرجع ثبت سازمان منطقه پس از تأیید سازمان مبنی بر احراز شرایط زیر با رعایت قانون انجام خواهد شد:

الف ـ صدور مجوز تأسیس بورس، توسط شورا.

ب ـ تصویب اساسنامه توسط مجمع عمومی مؤسس مطابق آنچه به تصویب سازمان رسیده است.

پ ـ تأدیه حداقل سرمایه تعیین شده توسط شورا.

ت ـ تأیید صلاحیت حرفه ‌ ای اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل بورس قبل از قبول سمت توسط سازمان.

ث ـ تأیید ساختار سازمانی بورس توسط سازمان.

تبصره ـ ثبت تغییرات بورس پس از موافقت سازمان در مرجع ثبت سازمان منطقه امکان­پذیر است.

ماده9ـ کلیه مقررات نظارتی و اجرایی از جمله مقررات پذیرش اوراق بهادار و کالا، معاملات، انتشار و افشای اطلاعات، تسویه و پایاپای و پذیرش امضا به پیشنهاد بورس به‌تصویب سازمان می ‌ رسد.

ماده10ـ فعالیت نهادهای مالی داخلی و خارجی در مناطق از طریق تأسیس نهادهای مالی جدید یا افتتاح شعب یا نمایندگی یا پیشنهاد بورس و پس از اخذ مجوز از سازمان مجاز می‌باشد.

ماده11ـ بورس موظف است اطلاعات و گزار ‌ ش ‌ های مالی مورد درخواست سازمان را بر اساس ضوابط و در قالب کاربرگ (فرم)های ابلاغی مصوب سازمان و طی مهلت‌های مقرر ارایه نماید.

ماده12ـ مصادیق تخلفات بورس و مدیران آن به موجب دستورالعمل مصوب سازمان تعیین می­شود. نحوه رسیدگی به تخلفات مذکور نیز مطابق ترتیبات مقرر در دستورالعمل یادشده خواهد بود.

ماده13ـ در صورت وقوع هر یک از موارد زیر سازمان پیشنهاد تعلیق یا لغو مجوز بورس را به شورا ارایه می ‌ نماید:

ورشکستگی بورس.

2ـ افزایش بیش از حد مخاطرات فعالیت بورس، به تشخیص سازمان.

3ـ عدم شروع فعالیت طی مهلت مقرر در این آیین ‌ نامه.

درخواست بورس مبنی بر توقف فعالیت.

تبصره ـ تداوم تعلیق به مدتی بیش از شش ماه منجر به لغو مجوز خواهد شد.

ماده14ـ توقف اختیاری فعالیت بورس در صورت موافقت شورا و پس از ایفای کلیه تعهدات آن امکان پذیر است. توقف فعالیت بدون رعایت مقررات این ماده تخلف محسوب می­شود.

ماده15ـ انحلال بورس منوط به اخذ مجوز از شورا و انجام مراحل انحلال، تصفیه و ثبت خاتمه تصفیه تحت نظارت سازمان خواهد بود.

ماده16ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تمهیدات و اقدامات لازم جهت انجام فعالیت بورس از جمله افتتاح حساب ارزی، انتقال و تسویه وجوه بصورت ارزی را به عمل ­آورد.

ماده17ـ سایر ضوابط لازم جهت توسعه بورس در چهارچوب قوانین مربوط و این آیین ‌ نامه، توسط شورا تصویب و ابلاغ می ‌ شود.