جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.

کتابی درباره اجرای قصاص منتشر شد

کتاب «شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی، اجرای قصاص» تألیف مسعود امامی، دبیر علمی شورای فقهی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی به چاپ رسید.

به گزارش ایسنا، این کتاب دارای ۷۱۲ صفحه است که در شرح مواد ۴۱۷ تا ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ توسط انتشارات مؤسسه دائره‌المعارف فقه اسلامی، مقارن با آغاز نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران منتشر شده است.

پیش‌تر، چهار مجلد از این مجموعه چاپ شده بود که یک مجلد از آن در شرح بخش قصاص عضو (مواد ۳۸۶ تا ۴۱۶) از همین قلم در سال ۱۳۹۴ نشر یافت.

در این کتاب علاوه بر تحلیل حقوقی مواد مذکور، مبانی فقهی هر ماده نیز به تفصیل مورد بررسی و نقد قرار گرفته و در نهایت پیشنهادهایی برای اصلاح هر ماده ارائه شده است.