جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

تبدیل ارز به ریال نیاز به مجوز دارد

نماینده دادستان تهران در دادگاه شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: تبدیل هرگونه ارز به ریال نیاز به مجوز دارد و شرکت پی سی سی که زیرمجموعه شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده حق هیچگونه دخل و تصرف در مالی را که فروخته نداشته است و باید با اجازه آمر، ارز را به ریال تبدیل کند.

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا حسینی نماینده دادستان تهران روز دوشنبه در هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان شرکت بازرگانی پتروشیمی اظهار داشت: طبق نامه ای که در دوم اسفند سال 91 از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی صادر شده این مطلب اعلام شده که تبدیل ارزهای صادراتی به ریال علاوه بر اینکه باید بر اساس دستورالعمل های صادره از سوی آن شرکت باشد، لازم است که ارز های فوق به حساب های تابعه این شرکت واریز شود.

وی گفت: شرکت پی سی سی مجاز نبوده که بدون اجازه شرکت بازرگانی پتروشیمی ارز را به ریال تبدیل کند زیرا اگر مجاز بوده چرا به استناد نامه ها اعلام می کنند که از ما ریال خواسته بودند.

حسینی تبدیل ارز به ریال را یک معامله دانست و خطاب به وکیل علائی رحمانی متهم این پرونده اظهار داشت: شما حق العمل کار هستید و زمانی که محصولات شیمیایی را فروختید و در مقابل آن ارز گرفتید، حق نداشتید آن ارز را تبدیل به چیز دیگری کنید و باید همان ارز را به شرکت بازرگانی پتروشیمی می‌دادید.

نماینده دادستان گفت: ممکن است ان پی سی نیاز به ریال داشته باشد ولی شما که منابع ریالی ندارید باید به شرکت بازرگانی پتروشیمی اعلام می کردید که منابع ریالی نداریم و آنگاه آنها بگویند که ارز را به ریال تبدیل کنید.