جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

چند مدیر برای اداره ساختمان لازم است؟

مجتمع‌های آپارتمانی توسط یک یا چند مدیر که برای مدت محدودی تعیین شده و قابل عزل هستند، اداره می‌شوند و قانونگذار حداقل و حداکثر تعداد مدیران را پیش‌بینی نکرده و تنها اشاره کرده است که تعداد اعضای هیأت مدیره باید فرد باشد، تا به هنگام تصمیمات جمعی، هیأت مدیره در تشخیص رأی اکثریت دچار بلاتکلیفی نشود.

قانونگذار حداکثر تعداد مدیران را پیش‌بینی نکرده است بنابراین آنها می‌توانند به هر تعدادی باشند. ایرادی که به نظر می‌رسد، این است که در واقع اگر تعداد ساکنان یک مجتمع زیاد بوده و علاقه‌مندان به سمت مدیریت بیش از تعداد لازم باشد، اداره ساختمان دشوار خواهد بود؛ به همین دلیل پیش‌بینی حداکثر تعداد اعضای هیأت‌مدیره از جانب قانونگذار ضروری خواهد بود. همچنین مالکان می‌توانند در اساسنامه، حداقل و حد‌اکثر تعداد مدیران را پیش‌بینی کنند.

مدیر ممکن است شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد. شخص حقوقی می‌تواند یک نفر شخص حقیقی به‌عنوان نماینده به مجمع عمومی ساختمان معرفی کند. از جمله شرایط مدیر «امانت‌داری» اوست که در قانون مورد اشاره قرار گرفته است. قانونگذار برای احراز سمت مدیریت شرط سنی قایل نشده است بنابراین مدیر می‌تواند دارای هر شرط سنی باشد مشروط بر اینکه دارای اهلیت باشد.

علاوه بر این مالکان می‌توانند شرایط دیگری نیز در اساسنامه برای مدیر تعیین کنند تا انتخاب مدیر بر مبنای آن شرایط صورت گیرد.