جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

نظریه مشورتی

با توجه به اینکه احکام و آثار مسئولیت تضامنی دارای وحدت و یگانگی با احکام و آثار مسئولیت غیرتضامنی نیست و اینها دو نوع مسئولیت متمایزند، اگر خواهان در دادخواست، دعوی صدور حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی مطرح کند و سپس خواهان در جلسه دوم دادرسی از دادگاه درخواست کند خواندگان را به نحو غیرتضامنی محکوم کند (یا بر عکس) در این صورت آیا درخواست خواهان مصداق تغییر نحوه دعوا و خواسته بوده و چون تا نخستین جلسه دادرسی درخواست تغییر نحوه دعوا و خواسته مطرح نشده، قابل ترتیب اثر است؟

موارد مسئولیت تضامنی در قانون، تعیین شده و تشخیص آن با دادگاه صادرکننده رأی است. با توجه به اینکه سبب و آثار مسئولیت تضامنی با غیرتضامنی متفاوت است، بنابراین تغییر هر یک از این ادعاها توسط خواهان، به معنای تغییر نحوه دعوا است و برابر ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، تنها تا نخستین جلسه دادرسی امکان‌پذیر است.

در اعطای نیابت قضایی در امور حقوقی به کشورهای خارجی تشریفات اداری چگونه است و چه مواردی باید رعایت شود؟ چنانچه بین ایران و کشور خارجی موافقت‌نامه‌ای تنظیم شده باشد و کشور خارجی بر خلاف موافقت‌نامه‌ به تکلیف مقرر خود عمل نکند،‌ ضمانت اجرای نقض مواد موافقت‌نامه چیست؟ ارسال نیابت قضایی برای کشورهایی که با آنها موافقت‌نامه همکاری تنظیم نشده، چگونه است؟ در مواردی که بین ایران و کشور خارجی موافقت‌نامه همکاری وجود نداشته باشد، نحوه احراز معامله متقابل چگونه است؟

برای اطلاع از نحوه ارسال درخواست نیابت قضایی بین‌المللی به دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین‌المللی مصوب 12 خرداد سال 1392 رییس قوه‌قضاییه مراجعه کنید. در صورت وجود قرارداد معاضدت بین دو کشور، معمولاً ضمانت اجرایی جهت نقض مواد موافقت‌نامه پیش‌بینی نمی‌شود اما به نظر می‌رسد عدم همکاری دو کشور طرف قرارداد جهت اجرای مفاد قرارداد و نقض مواد آن، پیامدی جز ناکارآمدی موافقت‌نامه موجود بین دو کشور نخواهد داشت. ارسال نیابت قضایی برای کشورهایی که با آنها موافقت‌نامه معاضدت قضایی تنظیم نشده است، در قالب ماده‌واحده مربوط به تعاون قضایی مصوب سال 1309 صورت می‌گیرد و از نظر تشریفات ارسال همانند سایر نیابت‌های قضایی بین‌المللی است. اساساً اعمال معاضدت قضایی بر اساس شرط معامله متقابل بین دو کشور، زمانی محقق می‌شود که یکی از دو کشور، همکاری و معاضدت قضایی با کشور طرف مقابل را آغاز و اجابت کند که این همکاری باعث ایجاد زمینه برای معامله متقابل از طرف کشور مقابل در صورت نیاز خواهد بود.

شخصی در تهران مرحوم شده است. در گواهی حصر وراثت، تهران را اقامتگاه موقت وی اعلام کرده‌‏اند و اقامتگاه دائمی وی برای دادگاه مجهول است. این شخص دارای اموال منقول و غیرمنقول در تهران، بروجرد، آبادان و دزفول است. با عنایت به موارد فوق، دادگاه صالح به رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه کدام شهرستان است؟

چنانچه آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، دادگاه می‏تواند حسب مورد طبق اجازه حاصل از مواد 163 و 164 قانون امور حسبی اقدام کند.