جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.

آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده 113قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

آیین­ نامه اجرایی بند (پ) ماده (113) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

تصویب‌نامه شماره شماره55641/ت55865هـ مورخ 1398/5/7 هیئت وزیران

ماده 1ـ در این آیین­‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‏روند:

1ـ قانون: پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران" href="/tags/63191/قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران/" class="link">قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1395 ـ .

2ـ سازمان: سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

3ـ طرف قرارداد: اشخاص حقیقی و حقوقی که در قالب روش­های این آیین­ نامه حسب مورد به عنوان خریدار، بهره ­بردار، مستأجر، مشارکت­ کننده، سرمایه ­گذار، خیّر، مدیر طرح و خدمت دهنده، پیمانکار و نظایر آن با سازمان قرارداد منعقد می­کنند.

4ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‏های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ .

ماده2ـ به منظور تسریع در تحقق انتقال زندان­ها به خارج از شهرها و الزامات مربوط، سازمان مکلف است نسبت به فروش زندان­ها، اموال و املاک مازاد خود از طریق مذاکره و توافق به شهرداری­‌ها و دیگر سازمان­های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات مربوط به مزایده، به صورت نقد (حداقل به قیمت تعیین شده توسط کارشناس رسمی) اقدام کند و یا با رعایت قوانین و مقررات مربوط، آنها را به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنای اشخاص مذکور در این ماده)، بفروشد.

تبصره ـ سازمان موظف است قبل از فروش املاک خود با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و از طریق کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای­‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب 1351ـ نسبت به تغییر کاربری آنها با رعایت ماده (6) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ـ مصوب 1394ـ در جهت ایجاد ارزش افزوده اقدام کند.

ماده3ـ سازمان پس از فروش زندان‏های داخل شهرها و اموال مازاد، وجوه دریافتی را به حساب ویژه خزانه­‌داری کل کشور واریز می­نماید که به عنوان درآمد اختصاصی سازمان تلقی می­گردد و تماماً در چهارچوب طرح احداث زندان‏های جایگزین در همان استان و در صورت مازاد بودن، جهت تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیزات دیگر زندان‏های همان استان به مصرف می‏رسد.

ماده4ـ وزارت جهادکشاورزی (سازمان امور اراضی ـ سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور) مکلف است زمین­های موردنیاز برای احداث زندان­های جدید را مطابق نظر سازمان از اراضی ملی قابل واگذاری که به امکاناتی نظیر آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوری و مسیر دسترسی با حداقل هزینه دسترسی داشته باشد، ظرف سه ماه از تقاضای اداره کل زندان­های استان مربوط، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به صورت رایگان در اختیار سازمان قرار دهد.

ماده5 ـ سازمان مجاز است در صورت توافق با خریداران جزء (1) بند (پ) ماده (113) قانون (شهرداری­ها و دیگر سازمان­های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی) و همزمان با فروش املاک و مطابق با برآورد هزینه­‌های اجرایی و به روش قیمت مقطوع (سرجمع)، احداث طرح­ها و پروژه­های جدید و یا تکمیل پروژه­های نیمه­‌ تمام را به متقاضی واگذار نماید.

تبصره1ـ سازمان مکلف است قبل از آغاز عملیات اجرایی و پس از توافق قطعی و همچنین در پایان هر سال مالی عملکرد مالی پروژه را به صورت کتبی جهت اطلاع سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید.

تبصره2ـ در صورت عدم بروز مشکلات امنیتی و حفاظتی و مدیریتی، امکان واگذاری بخش­هایی از ملک و یا املاک مورد توافق به متقاضی متناسب با پرداخت وجه و یا پیشرفت فیزیکی پروژه و براساس توافق اولیه وجود خواهد داشت، لیکن انتقال اسناد و قطعیت توافق اولیه و واگذاری کامل، منوط به انجام کلیه تعهدات مالی و اجرایی و تکمیل و تحویل پروژه خواهد بود.

ماده6 ـ سازمان مکلف است حتی­‌الامکان طرح جایگزین را با رعایت اولویت­های موجود به صورت مرحله‌ای اجرا کند تا درسریعترین زمان ممکن امکان انتقال زندان به وجود آمده و پس از انتقال زندان و مطابق سرانه­ های مصوب، الزامات و نیازهای تکمیلی پروژه (در حین بهره­برداری) عملیاتی گردد.

ماده7ـ دستگاههای اجرایی مربوط و شهرداری‏ها مکلفند حسب مورد همکاری لازم را در تغییر کاربری و صدور مجوزهای قانونی موردنیاز جهت ایجاد خطوط حمل و نقل عمومی و ایجاد راههای دسترسی و همچنین تامین تاسیسات زیربنایی (از جمله آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوری و آسفالت)، در طرح‏های موردنظر فراهم ‌آورند.

ماده8 ـ در صورت تفاهم بین سازمان و خریدار و تا زمان احداث و بهره‏برداری از زندان جدید، اماکن مورد توافق می‏تواند همچنان در اختیار سازمان قرار داشته باشد.

تبصره ـ در صورت فروش نقدی املاک و تأخیر در فرایند ساخت بیش از مهلت مقرر در توافق، سازمان مجاز است متناسب با سهم پرداختی از ثمن معامله و در صورت توافق اولیه، از محل باقیماند ۀ مبلغ مورد توافق در فروش و یا اعتبارات دیگر سازمان، نسبت به پرداخت اجاره بها مطابق ارزش کارشناسی شده و حداکثر تا سقف سالیانه دو درصد (2%) ارزش زمان توافق اقدام نماید.

ماده9ـ در اجرای تبصره جزء (1) بند (پ) ماده (113) قانون، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند نسبت به ایجاد یک ردیف اعتباری مجزا تحت عنوان انتقال زندانهای قابل فروش به خارج شهرها اقدام و ترتیبی اتخاذ کنند تا بر اساس طرح توجیهی تدوین شده در سازمان در خصوص طرحهای خاص که امکان احداث آن از محل اعتبارات عمومی مصوب دولتی سازمان و یا شیوه و روش ایجاد شده در این آیین نامه فراهم نمی‌گردد و بصورت موردی، بودجه‌‌‌ای مجزا و سالیانه، متناسب با زمانبندی اجرای هر طرح تخصیص یابد.

ماده10ـ سازمان مجاز است علاوه بر اختیارات قانونی موجود در زمینه برون سپاری و واگذاری مدیریت، در زمینه‏‌های حرفه آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت و درمان، طرحهای حمایتی از خانواده‌‏های زندانیان و کمک به خودکفایی زندان‏ها و همچنین ایجاد درآمدهای پایدار و خودگردانی مجموعه‏‌های تحت مدیریت خود، نسبت به جلب و توسعه مشارکت و سرمایه‏ گذاری بخش غیردولتی اعم از نهادهای عمومی و اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب موارد زیر و شرایط مندرج در این آیین‏ نامه اقدام نماید:

1ـ برون­‌سپاری و واگذاری مدیریت بخشها و بهره‌­برداری از املاک و اماکن موضوع این ماده.

2ـ جلب مشارکت و سرمایه‏‌گذاری از طریق در اختیار قرار دادن بخشهایی از اراضی، املاک، واحدهای نیمه تمام و بناهای قدیمی جهت توسعه زیر ساخت­های لازم در زمینه‏های این ماده با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تبصره ـ جلب مشارکت و سرمایه‏‌گذاری بخش غیردولتی و عمومی در قالب انواع مختلف قراردادهای مورد پذیرش دولت نظیر سرمایه‏‌گذاری، بهره‏‌برداری و انتقال ( B.O.T ) و سرمایه‏‌گذاری، بهره‏‌برداری، اجاره، انتقال ( B.O.L.T ) و مشارکت مدنی جهت تمامی اهداف و ‌وظایف جزء (5) بند (پ) ماده (113) قانون با اولویت توسعه اشتغال حین حبس و پس از آزادی زندانیان و طرح‏های حمایتی خانواده‌‏ها و کمک به خودکفایی زندانها، انجام می‏گیرد.

ماده11ـ قیمت پایه کلیه قراردادهای موضوع این آیین‌‏نامه اعم از مشارکت و سرمایه­ گذاری در کلیه موارد، مطابق قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ تعیین می‏گردد.

ماده12ـ تمامی دستگاهای اجرایی مجازند علاوه بر انعقاد توافق‌نامه‌‏ها و قراردادهایی که مستقیم با سازمان منعقد می‌نمایند، در سایر امور اجرایی، پیمانکاری و خدماتی با طرف‏های قرارداد خود توافق نمایند تا تامین تمام و یا بخشی از نیروی انسانی خود را به جهت کمک به اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادی و کمک به باز اجتماعی نمودن زندانیان و در عین حال صرفه‌‏جویی در هزینه‌‏های تمام شده نیروی انسانی با اجرت متناسب و مطابق با ضوابط دیگر سازمان به انجام رسانند.

ماده13ـ سازمان مجاز است به منظور حمایت از خانواده زندانیان و خودکفایی زندان‏ها با بهره‌گیری از ظرفیت‏‌های بخش غیردولتی و عمومی در جهت توسعه اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادی و افزایش فرصت شغلی آنان و خودکفایی، اقدامات لازم در جهت افزایش تقاضای داخلی و صادراتی بازار محصولات تولیدی خود از طرق مختلف از جمله ارایه محصولات و خدمات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و گسترش ابزارهای ترغیبی خرید دستگاه‌های دولتی و خصوصی، استفاده از ابزار تجارت الکترونیکی و روشهای قانونی دیگر اقدام کند.

ماده14ـ مدت قرارداد‏های موضوع این آیین‌نامه حسب مورد می‏تواند یکساله یا بیشتر باشد. تعدیل آنها مشروط به انجام کامل تعهدات مالی و غیرمالی از سوی طرف قرارداد می‌‏باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری