جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی-دستگاه-قضا-در-مورد-نفقه-ایام-گذشته

اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی در مورد عدم پرداخت نفقه ایام گذشته را اعلام کرد.

 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جرم نبودن نپرداختن نفقه ایام گذشته، نظریه مشورتی صادر کرد.

در این نظریه آمده است: بازگشت به استعلام شماره 9031.22478.1 مورخ 14 شهریور 98 به شماره ثبت وارده 979 مورخ 16 شهریور 98؛ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر اعلام می شود:

«موضوع جرم ترک انفاق در ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، «نفقه حال» زوجه است و مطالبه نفقه ایام گذشته که صرفا واجد ضمانت اجرای حقوقی است، مستلزم تقدیم دادخواست است».