جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

قطع-انگشتان-دست-و-پا-در-انتظار-سارقان-،دزدی-از-خانه-مردم-چه-بلایی-سر-دزد-می-آورد؟

در قانون مجازات اسلامی برای سارقان مجازات‌های متعددی در نظر گرفته شده است و ممکن است سبب قطع دست و پا شود.

 قطع انگشتان دست و پا در انتظار سارقان/ دزدی از خانه مردم چه بلای سر دزد می‌آورد؟ سرقت به معنای دزدیدن، برداشتن و ربودن مال دیگری است و یکی از متداول‌ترین جرائمی است که همواره در جامعه با آن سر و کار داریم.

سارق پس از سرقت قصد به دست آوردن مال و نقد کردن وسیله دزده شده را دارد و جرم سرقت از جمله جرائم غیرقابل گذشت است که حتی در صورت رضایت شاکی باز هم قانون‌گذار برای آن مجازات در نظر گرفته است و در سوء پیشینه فرد باقی خواهد ماند البته پس از گذشت 10 سال در صورتی که سارق دوباره دزدی نکند سوء پیشینه او پاک می‌شود.

سرقت تعزیری یعنی سرقتی که میزان آن در قانون ذکر شده است سرقت در شب، سرقت گروهی، سرقت مال، سرقت از منزل، سرقت خودرو و ... از جمله سرقت‌های تعزیری هستند که مجازات حبس از 6 ماه تا 3 سال و تا 74 ضربه شلاق دارند.

مجازات سرقت حدی چیست؟

نوع دیگری از سرقت، حدی است که مجازات آن در شرع و اسلام ذکر شده است و در صورتی که سارق بالغ باشد، با اراده مالی را بدزدد، بداند که عمل او حرام است، در حالت اضطرار و قحطی نباشد، مال به قصد دزدی برداشته شود مرتکب سرقت حدی شده است.

مجازات سرقت حدی در مرتبه اول قطع 4 انگشت دست راست از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند در مرحله دوم قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از مسح باقی بماند، در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم اعدام هر چند سرقت در زندان باشد است.

سرقت اگر به صورت مسلحانه انجام شود به حبس از 3 ماه تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه دارد و اگر سرقت مسلحانه از منزل باشد مجازات اعدام یا حبس ابد وجود دارد.