جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

شروط-ضمن-عقد-نکاح

در عقدنامه‌های رسمی، بخشی به عنوان شروط ضمن عقد وجود دارد که در آن مسایل متعددی به عنوان شرط ضمن عقد ذکر شده است و زوجه می‌تواند همه یا برخی از آنها را به عنوان شرط ضمن عقد خود ذکر کند.

در عقدنامه‌های رسمی، بخشی به نام «شروط ضمن عقد» وجود دارد که در آن مسایل متعددی به عنوان شرط ضمن عقد یا شرط خارج لازم ذکر شده است.

زوجه می‌تواند همه یا برخی از آنها را به عنوان شرط ضمن عقد خود ذکر کند و در صورت پذیرش اجمالی آنها از طرف زوج، سردفتر موظف است قبل از تعهد و امضای این شروط توسط مرد، تک تک آنها را برای وی قرائت و تفهیم کند.

آشنایی با این شروط و الزامات حقوقی آن، به انتخاب آگاهانه طرفین کمک کرده و از ایجاد تعهد و انتظارات بیجا در زندگی زناشویی جلوگیری می‌کند.

 شروط ضمن تنظیم سند ازدواج در محضر اسناد رسمی

در بند الف این شروط، شرط انتقال تا نصف دارایی در نظر گرفته شده، که با هدف حمایت از زن مطلقه درج شده است.

البته این بند یک نهاد قراردادی است که بر اساس توافق طرفین ایجاد می‌شود و چنانچه شوهر از قبول آن امتناع کند، حقی برای زن به‌وجود نمی‌آید. اما اگر مرد ذیل آن را امضا کند، می‌پذیرد که در صورتی که زن خواهان طلاق نباشد و تقاضای طلاق نیز ناشی از تخلف زن از وظایف زناشویی نباشد، تا نصف دارایی موجود خود را که در دوره ازدواج به‌دست آورده است، به‌صورت بلاعوض به زن انتقال دهد.

اما در بند ب، شرایط قانونی دوازده‌گانه ذیل گنجانده شده، که این امکان را به زن می‌دهد تا در مواردی به وکالت از جانب مرد خود را مطلقه کند.

 شرایط دوازده‌گانه

ضمن عقد نکاح یا خارج لازم، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر می‌دهد تا در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه کند و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر می‌دهد تا در صورت بذل از طرف او قبول کند. این بند بیانگر این مطلب است که زن در صورت تحقق هر یک از شرایط زیر، از ناحیه مرد وکیل است خودش شخصا یا با انتخاب فرد دیگری به عنوان وکیل به دادگاه مراجعه کند و پس از اثبات ادعا درخواست طلاق کند. این موارد شامل این موضوعات است: 1- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن (عدم پرداخت هزینه زندگی و خرجی همسر) 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه و همچنین در موردی که اجبار شوهر هم ممکن نباشد.

2- سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل کند. به عبارت دیگر، بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان.

3- ابتلای زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره‌آمیز باشد. منظور از این بند، بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد در حدی است که سلامت زن را به خطر بیندازد.

4- جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد. البته منظور، دیوانه بودن مرد در زمانی است که امکان فسخ وجود نداشته باشد.

5- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد. منظور از این بند، اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می‌زند.

6- مورد بعدی، محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که در اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد. منظور از محکومیت به حبس از پنج سال به بالا، در زندان به‌سر بردن مرد به عنوان محکومیت در حال اجرا از پنج سال به بالاست.

7- ابتلای زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.

اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند، اعتیادی است که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد کردن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.

8- زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی یا اینکه زوج 6 ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند و نیز تشخیص عذر موجه با دادگاه است.

9- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است. منظور از این بند هم اجرای هر نوع مجازاتی است که آبرو و موقعیت زن را به خطر اندازد.

از جمله مواردی که زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند، محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب به جرمی است که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن باشد.

10- در صورتی که پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن (بچه‌دار نشدن مرد) یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.

11- در صورتی که زوج به مدت طولانی مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

12- زوج همسر دایمی دیگری بدون رضایت زوجه (ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر) اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند.

این شرایط قانونی، این امکان را به زوجه می‌دهد تا به وکالت از جانب زوج، خود را مطلقه کند.