جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

کاهش-مجازات-حبس-مرتکبان-مواد-مخدر-برای-بار-اول

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند میزان حداقل و حداکثر مجازات مرتکبان حمل و نگهداری مواد مخدر برای بار اول به نصف کاهش می‌یابد.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی جزییات طرح کاهش مجازات حبس تعزیزی ماده 13 این طرح را به تصویب رساندند که به موجب آن بند «پ» ماده 109 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر با مجازات درجه 4 و بالاتر.

نمایندگان در ادامه ماده 14 این طرح درباره تعدد جرائم تعزیری را برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی ارجاع کردند.

همچنین با تصویب ماده 15 طرح کاهش مجازات حبس تعزیری ماده 137 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح شد:

هرکس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه 1 تا درجه 5 محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه 1 تا 6 شود، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداقل مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می‌تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در ماده 16 این طرح ماده 139 قانون مجازات اسلامی را به شرح زیر اصلاح کردند:

در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد 37 و 38 این قانون اقدام می‌شود.

نمایندگان در ادامه ماده 17 این طرح را نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع کردند.

مجلس در ماده 18 طرح کاهش مجازات حبس تعزیری نیز یک تبصره را به شرح زیر به عنوان تبصره 3 به ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق کرد:

میزان حداقل و حداکثر مجازات حبس مرتکبان جرائم حمل، نگهداری و مخفی کردن مواد مخدر و روان‌گردان موضوع بندهای 3 و 4 این ماده برای بار اول به نصف کاهش می‌یابد.