جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

آیا زن با داشتن حق طلاق می تواند از شوهرش جدا شود ؟

بر اساس قانون حق طلاق منحصراً با شوهر است و زن تنها می‌تواند در شروط ضمن عقد ذکر کند که هرگاه خواست وکالت طلاق را از شوهرش بگیرد.

 بسیاری از بانوان فکر می‌کنند که می‌توانند حق طلاق را هنگام عقد از شوهر خود بگیرند تا هر زمانی که دلشان خواست همسر خود را طلاق دهند، اما بر اساس قانون حتی اگر حق طلاق به زن هم برسد، باز او نمی‌تواند هر زمانی که خواست از شوهرش جدا شود.

بر اساس قانون حق طلاق منحصراً با شوهر است و زن تنها می‌تواند در شروط ضمن عقد ذکر کند که هرگاه خواست وکالت طلاق را از شوهرش بگیرد.

طبق قانون، زن می‌تواند از سمت شوهرش وکیل باشد تا در مواقعی معین بدون شرط یا مدت بتواند همسر خود را طلاق دهد، البته زن نمی‌تواند در عقد شرط ذکر کند شوهرش حق طلاق دادن او را ندارد.

بر اساس ماده 133 قانون مدنی مرد می‌تواند هرگاه که خواست همسرش را طلاق دهد، بنابراین گذاشتن این شرط اشتباه است.