جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

نظر-شورای-نگهبان-درباره-طرح-کاهش-مجازات-حبس-تعزیری

شورای نگهبان «طرح کاهش مجازات حبس تعزیری» را مغایر قانون اساسی دانست

شورای نگهبان «طرح کاهش مجازات حبس تعزیری» مصوب 15 دی‌ماه 1398 مجلس شورای اسلامی را تأیید نکرد.

بر اساس اعلام این شوار، طرح مزبور در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نتایج آن به شرح زیر است:

1_ در بند (ب) ماده 1 موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، با توجه به این‌که در این بند، مجازات در بعضی موارد کاهش پیدا کرده است ولی در تبصره ماده 621 همچنان مجازات شروع به جرم به همان میزان باقی مانده است، نسبت بین جرم و مجازات در خصوص جرم و شروع به آن ناروا و نامعقول است و از این رو مغایر موازین شرع و بند 9 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. همچنین در این بند، در تعیین مجازات برای موارد غیر از عنف و تهدید، تناسب میان جرم و مجازات وجود نداشته و از این جهت مغایر موازین شرع شناخته شد.

2_ موارد زیر مغایر موازین شرع و بند 5 اصل 156 قانون اساسی در خصوص «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» شناخته شد:

2_1_ ماده 3 و تبصره آن، موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی، محدودشدن مجازات به سی سال در مواردی که جرم، اقتضای مجازات حبس بیش از سی سال دارد.

2_2_ اطلاق ماده 7، موضوع اصلاح ماده 47 قانون مجازات اسلامی، در خصوص امکان تعلیق در موارد مذکور.

2_3_ اطلاق ماده 8، موضوع اصلاح ماده 57 قانون مجازات اسلامی، در خصوص امکان قرار دادن افراد مذکور تحت نظام نیمه‌آزادی.

2_4_ اطلاق ماده 9، موضوع اصلاح ماده 62 قانون مجازات اسلامی، در خصوص امکان تعویق مراقبتی در موارد مذکور، از جهت عدم رعایت تناسب میان جرم و مجازات در بعضی از موارد.

2_5_ اطلاق تبصره ماده 11، موضوع اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی، در خصوص تقلیل حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری به نصف.

3_ ماده 5 موضوع اصلاح ماده 28 قانون مجازات اسلامی، از این جهت که آیا شامل احکامی که قبلاً صادر شده است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_ در ماده 11، موضوع اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی، از آنجا که مشخص نیست آیا قابل گذشت دانستن جرایم مذکور در ذیل ماده، موجب زوال مجازات‌های عمومی آن‌ها نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5_ مواد زیر مغایر بند 5 اصل 156 قانون اساسی در خصوص «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» شناخته شد:

5_1_ اطلاق ماده 10، موضوع اصلاح ماده 72 قانون مجازات اسلامی، در خصوص افزایش زمان مذکور برای ایجاد منع در صدور حکم به مجازات جایگزین حبس.

5_2_ اطلاق ماده 12، موضوع اصلاح ماده 105 قانون مجازات اسلامی، در خصوص موقوف کردن تعقیب جرائم مذکور به علت مرور زمان.

5_3_ اطلاق ماده 13، موضوع اصلاح ماده 107 قانون مجازات اسلامی، در خصوص موقوف کردن اجرای احکام قطعی به‌علت مرور زمان.

5_4_ ماده 14، موضوع اصلاح ماده 109 قانون مجازات اسلامی، در خصوص کاهش استثنائات شمول مرور زمان.

5_5_ در ماده 15، موضوع اصلاح ماده 134 قانون مجازات اسلامی، اطلاق تبصره ماده 134، در خصوص متفاوت محسوب نشدن جرائم مذکور.

5_6_ ماده 19، موضوع اصلاح ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر، در خصوص کاهش مجازات حبس بعضی از مجرمان مواد مخدر.

تذکر:

_ در بند (ث) ماده 1، از این جهت که در ماده 608 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، اساساً مجازات حبسی وجود ندارد که به جزای نقدی تبدیل شود، لازم است اصلاح صورت گیرد.