×

وظایف مدیر تصفیه بعد از ورشکستگی

وظایف مدیر تصفیه بعد از ورشکستگی

پس از آن که دادگاه حکم ورشکستگى تاجر را صادر کرد، ضمن صدور حکم یا حداکثر تا پنج روز باید شخصى را به نام مدیر تصفیه تعیین کند تا به‌ عنوان قائم‌مقام تاجر، وظایف خود را در مورد حفظ و نگهدارى و نیز اداره اموال تاجر انجام دهد و پاسخگوى طلبکاران تاجر هم باشد

وظایف-مدیر-تصفیه-بعد-از-ورشکستگی

پس از آن که دادگاه حکم ورشکستگى تاجر را صادر کرد، ضمن صدور حکم یا حداکثر تا پنج روز باید شخصى را به نام مدیر تصفیه تعیین کند تا به‌ عنوان قائم‌مقام تاجر، وظایف خود را در مورد حفظ و نگهدارى و نیز اداره اموال تاجر انجام دهد و پاسخگوى طلبکاران تاجر هم باشد.

در کنار مدیر تصفیه، عضو ناظرى نیز تعیین می‌شود تا بعضى از امور ورشکسته را با همکارى مدیر تصفیه و بعضى دیگر را مستقلاً و به تشخیص خود انجام دهد. در هر حال هر دو نفر زیر نظر دادگاه وظایف خود را انجام مى‌دهند.

در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگى مصوب سال 1318، اداره‌اى به نام اداره تصفیه، مسئول امور ورشکستگان است و جایى براى مدیر تصفیه و عضو ناظر وجود ندارد.

به بیان دیگر با تشکیل اداره تصفیه، امور ورشکستگى تمامی مسئولیت‌هایى که برابر قانون تجارت بر عهده مدیر تصفیه و عضو ناظر است، به اداره مزبور محول شده است.

عضو ناظر همان‌طور که از نام او پیداست، کسى است که به‌ وسیله دادگاه تعیین مى‌شود و بر اعمال و اقدامات مدیر تصفیه نظارت دارد یا به بیان دیگر، همه اعمال یا موارد متعددى از آن که مربوط به امر تصفیه است، زیر نظر او انجام مى‌شود.

هرگاه مدیر تصفیه، مهر و موم تجارتخانه، انبار، مغازه، صندوق، اسناد، دفاتر، نوشته‌ها، اسباب،  لوازم و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر را از عضو ناظر بخواهد، اجازه انجام این امور را به او خواهد داد.

فروش اموال ضایع‌شدنى یا اموالى که اگر به فروش نرسد دچار کسر قیمت مى‌شود و به‌کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و نیز اشیایى که نگهدارى آنها فایده‌اى ندارد با اجازه عضو ناظر، به وسیله مدیر تصفیه انجام مى‌گیرد.

در صورتى ‌که تاجر براى معاش خود و خانواده‌اش وسیله دیگرى نداشته باشد و درخواست نفقه کند، تعیین مقدار نفقه، براى تصویب دادگاه به وسیله عضو ناظر پیشنهاد می‌شود.

در صورتى ‌که تاجر ورشکسته براى بستن دفاتر به‌وسیله مدیر تصفیه احضار شود و ظرف 48 ساعت حاضر نشود بستن دفاتر با حضور عضو ناظر انجام می‌شود. عضو ناظر در خصوص تنظیم صورت اموال و دارایى تاجر و چگونگى ورشکستگی، هرگونه تحقیقى را که لازم بداند، مى‌تواند انجام دهد و از مستخدمین تجارتخانه و شاگرد و هر فرد دیگرى مى‌تواند توضیحات لازم را بخواهد و مراتب را صورت‌جلسه کند.

وصول مطالبات تاجر ورشکسته به‌وسیله مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر انجام مى‌شود. اثاثیه و مال‌التجاره ورشکسته با اجازه دادستان و نظارت عضو ناظر به ‌وسیله مدیر تصفیه به ‌فروش مى‌رسد.

تشخیص طلب طلبکاران در محل، ساعت و روزى که عضو ناظر تعیین می‌کند، انجام مى‌شود. در صورتى‌ که طلب مسلم شد و مورد قبول قرار گرفت، به وسیله عضو ناظر باید تایید شود.

در صورتى ‌که راجع به وصول طلب اختلافى حاصل شود، عضو ناظر مى‌تواند گزارش تهیه و موضوع را به دادگاه ارجاع کند. در این ‌صورت دادگاه باید به این امر رسیدگى کند.

مجمع عمومى طلبکاران براى بستن قرارداد ارفاقى در محل، ساعت و روزى که عضو ناظر تعیین می‌کند، باید تشکیل شود. در صورتى ‌که اوضاع و احوالى ایجاب کند که از دفاتر تاجر رفع توقیف به‌عمل آید، اقدامات لازم تحت نظر عضو ناظر انحام مى‌شود.

گزارش وضعیت تاجر ورشکسته به وسیله مدیر تصفیه تهیه می‌شود و به اطلاع طلبکاران مى‌رسد و سپس امضا و به عضو ناظر ارایه می‌شود و عضو ناظر نیز تمامی مذاکرات و تصمیمات را صورت‌جلسه می‌کند.

منبع : روزنامه حمایت

    

پست های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.