جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

آیا-زن-برای-انجام-کارهای-خانه-می-تواند-اجرت-المثل-بگیرد؟

بر اساس قانون زن وظیفه انجام کارهای خانه را بر عهده ندارد و باید اجرت المثل از همسرش دریافت کند.

آیا زن برای انجام کارهای خانه می‌تواند اجرت المثل بگیرد؟یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی که برای زنان در قانون در نظر گرفته شده بحث اجرت المثل است.

اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه شوهر خود کاری که شرعا و قانونا وظیفه او نبوده را انجام دهد، مستحق دریافت اجرت المثل است.

زن برای انجام کار‌های خانه مانند تمیز کردن و پختن غذا هیچ وظیفه‌ای ندارد و برای انجام این کار‌ها می‌تواند از همسر خود اجرت المثل را مطالبه کند که این اجرت المثل بر اساس نظریه کارشناسی مشخص می‌شود.

پختن غذا و تمیز کردن خانه همان طور که گفته شد وظیفه زن نیست و شوهر باید برای انجام این کار‌ها فردی را استخدام کند.

البته همسران بدون دریافت اجرت المثل خودشان به صورت عرفی این کار‌ها را انجام می‌دهند، اما اگر مطالبه اجرت المثل داشته باشند کار آن‌ها قانونی است.

بر اساس نظریه کارشناسی میزان اجرت المثل زن با توجه به شأن و منزلت خانوادگی او در نظر گرفته می‌شود.