جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

در اعطای نیابت قضایی در امور حقوقی به کشورهای خارجی تشریفات اداری چگونه است و چه مواردی باید رعایت شود؟

چنانچه بین ایران و کشور خارجی موافقت‌نامه‌ای تنظیم شده باشد و کشور خارجی بر خلاف موافقت‌نامه به تکلیف مقرر خود عمل نکند، ضمانت اجرای نقض مواد موافقت‌نامه چیست؟ ارسال نیابت قضایی برای کشورهایی که با آنها موافقت‌نامه همکاری تنظیم نشده، چگونه است؟ در مواردی که بین ایران و کشور خارجی موافقت‌نامه همکاری وجود نداشته باشد، نحوه احراز معامله متقابل چگونه است؟

برای اطلاع از نحـوه ارسال درخواست نیابت قضایی بین‌المللی به دستورالعمل راجع به استرداد مجرمان و معاضدت قضایی بین‌المللی مصوب 12 خرداد سال 1392 رییس قوه قضاییه مراجعه کنید. در صورت وجود قرارداد معاضدت بین دو کشور، معمولاً ضمانت اجرایی جهت نقض مواد موافقت‌نامه پیش‌بینی نمی‌شود اما به نظر می‌رسد عدم همکاری دو کشور طرف قرارداد جهت اجرای مفاد قرارداد و نقض مواد آن، پیامدی جز ناکارآمدی موافقت‌نامه موجود بین دو کشور نخواهد داشت. ارسال نیابت قضایی برای کشورهایی که با آنها موافقت‌نامه معاضدت قضایی تنظیم نشده است، در قالب ماده‌واحده مربوط به تعاون قضایی مصوب سال ۱۳۰۹ صورت می‌گیرد و از نظر تشریفات ارسال همانند سایر نیابت‌های قضایی بین‌المللی است.

اگر کسی عمداً با زدن ضربه‌ای به دیگری باعث مرگ مغزی وی شود و مجنی‌علیه در حالت اغما و کما به سر برد، در این حالت با شکایت نماینده قانونی مجنی‌علیه و ورثه و با لحاظ قرار دادن قانون پیوند اعضای بیماران فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب سال ۱۳۷۹، مرتکب به چه مجازاتی محکوم شود؟ قصاص نفس یا پرداخت دیه جنایت بر عضو؟ به عبارت دیگر آیا مرگ مغزی از مصادیق مرگ حتمی است یا خیر؟

طبق ماده‌واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب سال ۱۳۷۹ و آیین‌نامه اجرایی این قانون، مرگ مغزی، موت محسوب می‌شود لذا چنانچه در فرض سؤال مرگ مغزی مجنی‌علیه با توّجه به قانون مذکور به ویژه مقررات مواد ۱ و ۲ آیین‌نامه آن توسط پزشکان متخصص احراز و اعلام شود، «میت» تلقی می‌شود و آثار و احکام حقوقی و قانونی مرگ بر او مترتب است لذا چون ضربه عمدی مرتکب موجب موت وی شده، قانوناً موجب قصاص نفس مرتکب (ضارب) است و اهدای اعضای مجنی‌علیه پس از موت طبق وصیت وی یا رضایت اولیای دم تأثیری در این قضیه ندارد.

اگر شوهر برای جاری شدن حکم طلاق در مهلت سه ماه به دفترخانه نیاید، چه خواهد شد؟

مدت اعتبار حکم عدم امکان سازش سه ماه است و بعد از گذشت سه ماه حکم صادرشده معتبر نیست و در صورت تمایل مجدد به طلاق توافقی باید کلیه مراحل برای صدور حکم عدم امکان سازش مجددا انجام شود.

در طلاق توافقی باید نسبت به چه موضوعاتی توافق کرد؟

در طلاق توافقی باید نسبت به مسایل مالی زوجه از قبیل مهریه، نفقه، اجرت‌المثل، نحله و حق تصنیف دارایی توافق کرد همچنین باید نسبت به جهزیه، حضانت فرزندان، نفقه فرزندان، نحوه ملاقات فرزندان و وضعیت بارداری و باکره بودن زوجه توافقاتی صورت گیرد.