جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

نظریه مشورتی

وکالت-آنلاین---مشاوره-حقوقی-و-وکالت-دعاوی-توسط-وکیل-پایه-یک-دادگستری-در-وکالت-آنلاین

نظریه-مشورتی

با توجه به نظریه مشورتی شماره 258/97/7 مورخ 19 اردیبهشت سال 1397 کمیسیون قوانین کیفری آن مرجع در مورد بهره‌مندی اشخاص از خدمات کنسولی، آیا نظریه مشورتی فوق‌الذکر فقط مربوط به مرحله اجرای حکم است یا شامل مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی دادگاه نیز می‌‍شود؟

با عنایت به مواد یک، 2 و 7 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، فرآیند دادرسی کیفری اعم از «کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی، صدور رأی و اجرای آرا» تحت حاکمیت «اصل قانونی بودن دادرسی کیفری» مذکور در صدر ماده 2 قانون موصوف است. «بهره‌مندی اشخاص از خدمات کنسولی یا سفارتخانه‌ها»، از جمله حقوق مدنی هر فرد است و با توجه به اصول 22 و 41 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌توان کسی را از این حقوق تا زمانی که که تابعیت ایرانی از او سلب نشده است، محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص «جواز محرومیت اشخاص متهم به ارتکاب جرایم» که رسیدگی به اتهام آنان در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا) و رسیدگی (دادگاه) است، «از خدمات کنسولی یا سفارتخانه‌ها» وجود ندارد.