جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

عواقب-قانونی-ترک-منزل-توسط-همسر

هر یک از زوج یا زوجه ممکن است منزل مشترک را ترک کنند که این اقدام می‌تواند عواقبی برای هر یک از آنها به دنبال داشته باشد.

مطابق بند یک تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اصلاحی سال 1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماده متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه از موارد عسر و حرج زوجه محسوب می‌شود و زن می‎تواند تقاضای طلاق کند. مطابق بند شماره ۸ شروط چاپی سند ازدواج، به شرط امضا مرد، اگر زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را حتی کمتر از ۶ ماه متوالی یا ۶ ماه متوالی ترک کند، این موضوع از مواردی است که در صورت اثبات و پذیرش در دادگاه، زن وکیل مرد در طلاق خواهد شد. ترک زندگی توام با نپرداختن نفقه از سوی زوج مطابق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده وصف کیفری دارد و زوجه می‎تواند به استناد آن، شکایت ترک انفاق مطرح کند. بر اساس این ماده، هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه 6 محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود. در خصوص ترک منزل از سوی زوج نیز باید گفت مطابق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‎کند، سکونت داشته باشد، مگر آن که اختیار تعیین مسکن به زن داده شده باشد. بنابراین ترک منزل بدون عذر موجه از سوی زن موجب ناشزه شدن او خواهد شد.  همچنین بر اساس ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علی‎حده اختیار کند‌ و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر‌عهده شوهر خواهد بود. اما تبعات ترک منزل زن و ناشزه شدن او عبارت از تعلق نگرفتن نفقه به او؛ امکان دادن اجازه ازدواج مجدد به شوهر در صورت طی مراحل قانونی دادخواست ازدواج مجدد و دشوار شدن طلاق از جانب زوجه در صورت مخالفت شوهر است. مهریه با وجود ناشزه شدن زوجه، مهریه به او تعلق می‌گیرد.