جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

چگونه-می-توان-مهریه-را-از-پدرشوهر-گرفت-؟

برای دریافت مهریه از پدرشوهر باید شرایط قانونی وجود داشته باشد تا از آن طریق زوجه بتواند حق خود را بگیرد.

چگونه می‌توان مهریه را از پدرشوهر گرفت؟

 برای دریافت مهریه نظرات مختلفی مطرح می‌شود. بر اساس قانون پرداخت مهریه چه عندالمطالبه و چه عندالاستطاعه باشد، برعهده شوهر است.

گاهی اوقات عده‌ای فکر می‌کنند که می‌توانند مهریه خود را به جای شوهر از پدرشوهرشان دریافت کنند که قانون این موضوع را رد کرده و البته طی شرایطی آن را ممکن کرده است.

اگر هنگام عقد نکاح در سند ازدواج خود یا در قراردادی مستقل پدرشوهر پرداخت مهریه را برعهده بگیرد، زن می‌تواند برای دریافت مهریه‌اش به پدر شوهر خود مراجعه کند.

البته اگر پدر شوهر یا هر شخص دیگری که مرد از او ارث می‌برد فوت کند و ارثی به مرد تعلق گیرد، زن می‌تواند از محل آن سهم الارث مهریه خود را بگیرد.