جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

بذل-مهریه-استحقاقی-در-طلاق-توافقی

در هنگام طلاق اگر نزدیکی انجام نشده باشد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا به او داده باشد، می‎تواند آن را پس بگیرد.

بر طبق ماده 1082 قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح زن مالک تمام مهر خود می‎شود و حتی اگر بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد، زن می‎تواند تمام مهریه را مطالبه کند.  اما بر اساس ماده 1092 قانون مدنی، در هنگام طلاق اگر نزدیکی انجام نشده باشد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا به او داده باشد، می‏تواند آن را پس بگیرد. نکته‎ای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد، این است که اگر بین زن و شوهر زناشویی و نزدیکی انجام نشده باشد و کار به طلاق برسد، مانند طلاق توافقی، و زوجه در فرض بخواهد مهریه را در قبال طلاق بذل کند، چون فقط نصف مهریه به او تعلق می‎گیرد، باید نوشته شود که زوجه مهریه استحقاقی را در قبال طلاق خلع بذل کرده است.

در غیر این صورت اگر نوشته شود که زوجه تمام مهریه مندرج در عقدنامه را بذل می‎کند، در حالی که دوشیزه باشد، بعد از وقوع طلاق، مرد می‎تواند دادخواست مطالبه مابذل طلاق (نصف مهریه) را مطرح کند.

البته این بدین منزله نیست که این نوع دادخواست‎ها حتما به نتیجه می‎رسد ولی این شرط احتیاط و عقل است که در موارد مذکور این‎گونه نوشته شود که زوجه مهریه استحقاقی را در قبال طلاق خلع بذل می‎کند.